Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239
Záložné práva
VÚB, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre VÚB, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

3323/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: BITUMEX, s. r. o.
Záložní dlžníci: BITUMEX, s. r. o.
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

16508/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: GUNNEX SK, s.r.o.
Záložní dlžníci: GUNNEX SK, s.r.o.
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15869/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: THORMA Výroba
Záložní dlžníci: THORMA Výroba
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

17070/2010

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložní dlžníci: NELLY Slovakia, s.r.o.
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9243/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: NICO, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: NICO, spol. s r.o.
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

5255/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: EUROFORM PRO, s.r.o.
Záložní dlžníci: EUROFORM PRO, s.r.o.
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

21197/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: IMPEX STEEL s.r.o.
Záložní dlžníci: IMPEX STEEL s.r.o.
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

13095/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: ING. PETER ŠEVEC - SHEVIMPEX
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

6246/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Ladislav Heglas EMTEST
Veritelia: VÚB, a.s.
Číslo a rok zápisu:

6242/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: EMTEST, a.s.
Záložní dlžníci: EMTEST, a.s.
Veritelia: VÚB, a.s.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 24.09.2021
vyhlásené 22.09.2021
vyhlásené 21.09.2021
vyhlásené 21.09.2021
vyhlásené 17.09.2021

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 23.08.2021.
povolené 03.08.2021.
povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.