Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Ernest Meheš
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ernest Meheš - záložca
Číslo a rok zápisu:

13508/2008

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ernest Meheš
Záložní dlžníci: Ernest Meheš
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

7311/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ernest Meheš
Záložní dlžníci: Ernest Meheš
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ernest Meheš - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

13508/2008

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ernest Meheš
Záložní dlžníci: Ernest Meheš
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

7311/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Ernest Meheš
Záložní dlžníci: Ernest Meheš
Veritelia: Q - CAR, a.s.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 02.08.2021
vyhlásené 30.07.2021
vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 28.07.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 26.07.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.
povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.