Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Q - CAR, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Q - CAR, a.s. - záložca
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Q - CAR, a.s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

10420/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Q - CAR, a.s.
Záložní dlžníci: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

10418/2005

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Q - CAR, a.s.
Záložní dlžníci: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

7332/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Q - CAR, a.s.
Záložní dlžníci: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

7313/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Q - CAR, a.s.
Záložní dlžníci: Q - CAR, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Q - CAR, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

8200/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Róbert Stupjanský
Záložní dlžníci: Róbert Stupjanský
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

8196/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Tatiana Gibalová
Záložní dlžníci: Tatiana Gibalová
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

8194/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Zdeněk Kopecký
Záložní dlžníci: Zdeněk Kopecký
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

7434/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Martin Urban
Záložní dlžníci: Martin Urban
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

7432/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Zuzana Syneková
Záložní dlžníci: Zuzana Syneková
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

6239/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ivana Paprčková
Záložní dlžníci: Ivana Paprčková
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

2838/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Bonk
Záložní dlžníci: Milan Bonk
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

1520/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Miriam Benianová
Záložní dlžníci: Miriam Benianová
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

17996/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: František Urbán
Záložní dlžníci: František Urbán
Veritelia: Q - CAR, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15680/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Slavomír Grohoľ
Záložní dlžníci: Slavomír Grohoľ
Veritelia: Q - CAR, a.s.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 11.01.2021
vyhlásené 08.01.2021
vyhlásené 07.01.2021
vyhlásené 07.01.2021
vyhlásené 04.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.