Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Beata Barančíková
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Beata Barančíková - záložca
Číslo a rok zápisu:

1142/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Beata Barančíková
Záložní dlžníci: Beata Barančíková
Číslo a rok zápisu:

17428/2008

Druh registrácie: Registrácia zmeny v osobe záložcu (podľa §151h, ods. 5)
Záložcovia: Beata Barančíková
Záložní dlžníci: Beata Barančíková
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Beata Barančíková - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

1142/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Beata Barančíková
Záložní dlžníci: Beata Barančíková
Číslo a rok zápisu:

17428/2008

Druh registrácie: Registrácia zmeny v osobe záložcu (podľa §151h, ods. 5)
Záložcovia: Beata Barančíková
Záložní dlžníci: Beata Barančíková

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 24.11.2020
vyhlásené 19.11.2020
vyhlásené 18.11.2020
vyhlásené 18.11.2020
vyhlásené 18.11.2020

Burza pohľadávok

pridané do BP 25.11.2020
pridané do BP 24.11.2020
pridané do BP 18.11.2020

Reštrukturalizácie

povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.
povolené 02.09.2020.