Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116
Záložné práva
Alena Kováčová
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Alena Kováčová - záložca
Číslo a rok zápisu:

19814/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Alena Kováčová
Záložní dlžníci: Alena Kováčová
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

14150/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Alena Kováčová
Záložní dlžníci: Alena Kováčová
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Alena Kováčová - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

19814/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Alena Kováčová
Záložní dlžníci: Alena Kováčová
Veritelia: Q - CAR, a. s.
Číslo a rok zápisu:

14150/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Alena Kováčová
Záložní dlžníci: Alena Kováčová
Veritelia: Q - CAR, a. s.