Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Aeolus, s. r. o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Aeolus, s. r. o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

17968/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

18794/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

14987/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

14895/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

5490/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

23558/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

14913/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

7301/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

3640/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

964/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Aeolus, s. r. o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

17968/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

18794/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

14987/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

14895/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

5490/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

14913/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

7301/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

3640/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
Číslo a rok zápisu:

964/2005

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Aeolus, s. r. o.
Záložní dlžníci: Aeolus, s. r. o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 17.06.2021
vyhlásené 17.06.2021
vyhlásené 17.06.2021
vyhlásené 17.06.2021
vyhlásené 16.06.2021

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.
povolené 18.05.2021.
povolené 18.05.2021.
povolené 05.05.2021.