Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2019 podľa krajov
11916
3,07%
-59
9621
2,78%
+60
11576
3,18%
+157
13761
3,01%
+184
16676
4,04%
+444
27947
6,62%
+108
40868
8,52%
+654
35875
7,71%
+451
168240
5,04%
+1999
Záložné práva
ADA WASTE, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre ADA WASTE, s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

16306/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16303/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15175/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

7649/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

7648/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre ADA WASTE, s.r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

16306/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16303/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15175/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

7649/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

7648/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ADA WASTE, s.r.o.
Záložní dlžníci: ADA WASTE, s.r.o.