Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Peter Koleda, Ing. Martin Koleda, Bc. Andrea Csicsayová, Mária Kanková, PhDr. Hedviga Luchavová, Verona Matejčíková, Ľuboš Kastl, Katarína Kastlová, Ján Dojčan, Dušan Maňko, Katarína Maňková, Darina Gurovičová, Ester Madarásová, Zuzana Korpášová, Róbert Iván, Viera Marákyová, František Loučka, Katarína Loučková, JUDr. Ladislav Hajdu, Eva Hajdu, Darina Šabíková, Ľuboš Bolgáč, Renáta Bolgáčová, Eva Hrubá, Karol Prukner, Iris Pruknerová, Elena Šajgalíková, Dana Grznarikova, Vladimír Jurek, Miroslav Hajdin, Viera Hajdinová, Mgr. František Brezovský, Iveta Brezovská, Jana Hanusová, Cyril Čonka, Ľudmila Čonková, Xénia Tolkunová, Mgr. Slávka Molnárová, Ing. Ľubomír Pätoprstý, Vlasta Pätoprstá, Ing. Juraj Plančár, Mgr. Katarína Plančárová, Oľga Boskovičová, Gert Duni, Miriam Duniová, Dušan Machata, Darina Machatová, Alena Nosková, Iveta Beňová, Vieroslav Šmol, Dušan Orban, Jana Orbanová, Mária Nemčeková, Magdaléna Miklášová, Mária Schmidtová, Štefan Varga, Helena Vargová, Emília Takáčová, Ján Židovský, Peter Brožíček, Ing. Marián Achberger, Eleonóra Achbergerová, Marián Cilling, Zuzana Cillingová, Božena Vydarená
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Ing. Peter Koleda, Ing. Martin Koleda, Bc. Andrea Csicsayová, Mária Kanková, PhDr. Hedviga Luchavová, Verona Matejčíková, Ľuboš Kastl, Katarína Kastlová, Ján Dojčan, Dušan Maňko, Katarína Maňková, Darina Gurovičová, Ester Madarásová, Zuzana Korpášová, Róbert Iván, Viera Marákyová, František Loučka, Katarína Loučková, JUDr. Ladislav Hajdu, Eva Hajdu, Darina Šabíková, Ľuboš Bolgáč, Renáta Bolgáčová, Eva Hrubá, Karol Prukner, Iris Pruknerová, Elena Šajgalíková, Dana Grznarikova, Vladimír Jurek, Miroslav Hajdin, Viera Hajdinová, Mgr. František Brezovský, Iveta Brezovská, Jana Hanusová, Cyril Čonka, Ľudmila Čonková, Xénia Tolkunová, Mgr. Slávka Molnárová, Ing. Ľubomír Pätoprstý, Vlasta Pätoprstá, Ing. Juraj Plančár, Mgr. Katarína Plančárová, Oľga Boskovičová, Gert Duni, Miriam Duniová, Dušan Machata, Darina Machatová, Alena Nosková, Iveta Beňová, Vieroslav Šmol, Dušan Orban, Jana Orbanová, Mária Nemčeková, Magdaléna Miklášová, Mária Schmidtová, Štefan Varga, Helena Vargová, Emília Takáčová, Ján Židovský, Peter Brožíček, Ing. Marián Achberger, Eleonóra Achbergerová, Marián Cilling, Zuzana Cillingová, Božena Vydarená
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 23076/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia