Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Kamila Belešová, Ing. Danka Smrigová, Elena Lichtmanová, Roman Horníček, Viera Horníčková, Martin Horníček, Arpád Halász, Mária Halászová, Peter Mojžiš, Svetlana Mojžišová, Marián Kurc, PharmDr. Martina Kurcová, PhDr. Tatiana Hoholíková, Božena Kollerová, Viera Myšiaková, MUDr. Alexander Rovný CSc., Ružena Pivniková, Ing. Martin Kubiš, Mgr. Tatiana Kubišová, Ing. Stanislava Tunegová, Zdena Némethová, Mikuláš Németh, Mária Wizmüllerová, Martin Wizmüller, Ladislav Wizmüller, Július Décsy, Eva Décsyová, Zuzana Majorská, Sláva Králiková, Peter Paulický, Ivan Peťka, Adriana Peťková, Roman Katona, Helena Huttová, Emília Haviarová, Irma Šmighová, Zuzana Škultétyová, Milan Švrček, Jozef Hlavatý, Jana Hlavatá, Viera Mücková, Dušan Mücko, Ing. Pavol Jakabovič, Vladimír Podolský, Helena Podolská, Anna Tomášeková, Jana Sprušanská, Mária Rybárová, Juraj Palkovič, Zuzana Palkovičová, Ingrid Nitschová, František Lehota, Zlata Ondrejovičová, Ing. Štefan Dóka, Jaroslava Dóková, Katarína Urbanová, MUDr. Peter Urban, JUDr. Ľubomír Tencer, Mária Kainová, Lenka Brehovská, Slavomír Brehovský, Martin Sárközi, Ing. Milan Klobušník, Mária Klobušníková, Linda Szabová, Beáta Szabová, Róbert Tichý, Bc. Denisa Tichá, Katarína Hajnišová, Eva Lesniewska, Helena Beňová, Štefan Magdolen, Vilma Magdolenová, Petra Cinková, Jana Vartíková, Iveta Pučeková, Zdenek Puček, Albína Bundová, Martin Michalík, Martina Michalíková, Vladimír Baruta, Mária Švábová, RNDr. Irena Vaščurová, PhDr. Juraj Vaščura, Ľudovít Vegh, Mária Veghová, Ing. Tibor Beleš, Ján Cábel, Zuzana Szabová, Alena Michnicová, Ing. Alžbeta Ďurišová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Kamila Belešová, Ing. Danka Smrigová, Elena Lichtmanová, Roman Horníček, Viera Horníčková, Martin Horníček, Arpád Halász, Mária Halászová, Peter Mojžiš, Svetlana Mojžišová, Marián Kurc, PharmDr. Martina Kurcová, PhDr. Tatiana Hoholíková, Božena Kollerová, Viera Myšiaková, MUDr. Alexander Rovný CSc., Ružena Pivniková, Ing. Martin Kubiš, Mgr. Tatiana Kubišová, Ing. Stanislava Tunegová, Zdena Némethová, Mikuláš Németh, Mária Wizmüllerová, Martin Wizmüller, Ladislav Wizmüller, Július Décsy, Eva Décsyová, Zuzana Majorská, Sláva Králiková, Peter Paulický, Ivan Peťka, Adriana Peťková, Roman Katona, Helena Huttová, Emília Haviarová, Irma Šmighová, Zuzana Škultétyová, Milan Švrček, Jozef Hlavatý, Jana Hlavatá, Viera Mücková, Dušan Mücko, Ing. Pavol Jakabovič, Vladimír Podolský, Helena Podolská, Anna Tomášeková, Mária Rybárová, Juraj Palkovič, Zuzana Palkovičová, Ingrid Nitschová, František Lehota, Zlata Ondrejovičová, Ing. Štefan Dóka, Jaroslava Dóková, Katarína Urbanová, MUDr. Peter Urban, JUDr. Ľubomír Tencer, Mária Kainová, Lenka Brehovská, Slavomír Brehovský, Martin Sárközi, Ing. Milan Klobušník, Mária Klobušníková, Linda Szabová, Beáta Szabová, Róbert Tichý, Bc. Denisa Tichá, Katarína Hajnišová, Eva Lesniewska, Helena Beňová, Štefan Magdolen, Vilma Magdolenová, Petra Cinková, Jana Vartíková, Iveta Pučeková, Zdenek Puček, Albína Bundová, Martin Michalík, Martina Michalíková, Vladimír Baruta, Mária Švábová, RNDr. Irena Vaščurová, PhDr. Juraj Vaščura, Ľudovít Vegh, Mária Veghová, Ing. Tibor Beleš, Ján Cábel, Zuzana Szabová, Alena Michnicová, Ing. Alžbeta Ďurišová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 17635/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia