Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Záložné práva
Všeobecná úverová banka
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Všeobecná úverová banka - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

2332/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: SCHOTT, s.r.o.
Záložní dlžníci: SCHOTT, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2199/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

1577/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Beňo BENORS
Záložní dlžníci: Jozef Beňo BENORS
Číslo a rok zápisu:

17550/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Papala
Záložní dlžníci: Milan Papala
Číslo a rok zápisu:

12293/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: AGRODRUŽSTVO Príbelce
Číslo a rok zápisu:

8355/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

1516/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

21505/2011

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20159/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: KOVACO, spol.s r.o.
Záložní dlžníci: KOVACO, spol.s r.o.
Číslo a rok zápisu:

17496/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Agrochemický podnik Levice
viac...