Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2019 podľa krajov
11916
3,07%
-59
9621
2,78%
+60
11576
3,18%
+157
13761
3,01%
+184
16676
4,04%
+444
27947
6,62%
+108
40868
8,52%
+654
35875
7,71%
+451
168240
5,04%
+1999
Záložné práva
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Prešove, na ul. Prostějovská 7026/115,117 zastúpení na základe plnomocenstva: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Prešove, na ul. Prostějovská 7026/115,117 zastúpení na základe plnomocenstva: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov - záložca
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Prešove, na ul. Prostějovská 7026/115,117 zastúpení na základe plnomocenstva: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov - záložný dlžník