Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2020 podľa krajov
16172
4,27%
+1966
15159
4,85%
+1299
17366
5,27%
+1646
21451
5,60%
+1892
23184
6,04%
+1690
35403
9,56%
+1900
48824
10,93%
+1776
41600
9,77%
+2510
219159
7,20%
+14679
Záložné práva
Tatra-Leasing, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Tatra-Leasing, s.r.o. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16305/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AWL, s.r.o.
Záložní dlžníci: AWL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16301/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AWL, s.r.o.
Záložní dlžníci: AWL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16274/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: konečný, s.r.o.
Záložní dlžníci: konečný, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16072/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MK KODRETA, s.r.o.
Záložní dlžníci: MK KODRETA, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16067/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ŽOS Trnava, a.s.
Záložní dlžníci: ŽOS Trnava, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15446/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Alimenta Natur Property, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15239/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: VIP WINGS, a. s.
Záložní dlžníci: VIP WINGS, a. s.
Číslo a rok zápisu:

14848/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: GOLDEN ROYAL Group, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14837/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: GOLDEN ROYAL Group, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14713/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: LUTO SLOVAKIA s.r.o.
Záložní dlžníci: LUTO SLOVAKIA s.r.o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 02.07.2020
vyhlásené 01.07.2020
vyhlásené 30.06.2020
vyhlásené 29.06.2020
vyhlásené 29.06.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.
povolené 27.04.2020.
povolené 10.03.2020.