Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Záložné práva
Tatra-Leasing, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Tatra-Leasing, s.r.o. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16305/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AWL, s.r.o.
Záložní dlžníci: AWL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16301/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: AWL, s.r.o.
Záložní dlžníci: AWL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16274/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: konečný, s.r.o.
Záložní dlžníci: konečný, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16072/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MK KODRETA, s.r.o.
Záložní dlžníci: MK KODRETA, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

16067/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ŽOS Trnava, a.s.
Záložní dlžníci: ŽOS Trnava, a.s.
Číslo a rok zápisu:

15446/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Alimenta Natur Property, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15239/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: VIP WINGS, a. s.
Záložní dlžníci: VIP WINGS, a. s.
Číslo a rok zápisu:

14848/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: GOLDEN ROYAL Group, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14837/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: GOLDEN ROYAL Group, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14713/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: LUTO SLOVAKIA s.r.o.
Záložní dlžníci: LUTO SLOVAKIA s.r.o.
viac...