Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Záložné práva
STROJÁRNE CHEMES, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre STROJÁRNE CHEMES, s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

1864/2004

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Veritelia: ISTROBANKA, a.s.
Číslo a rok zápisu:

9/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva, ktoré vzniklo pred 1.1.2003
Veritelia: ISTROBANKA, a.s.