Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

15417/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: CHATEAU MODRA a.s.
Číslo a rok zápisu:

15069/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

14871/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14870/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14869/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14867/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14809/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: W O O D spol. s r.o.
Záložní dlžníci: W O O D spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14478/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Stanislav Kardoš
Záložní dlžníci: Stanislav Kardoš
Číslo a rok zápisu:

14477/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Stanislav Kardoš
Záložní dlžníci: Stanislav Kardoš
Číslo a rok zápisu:

14465/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Vojtech Forró
Záložní dlžníci: Vojtech Forró
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 17.05.2021
vyhlásené 14.05.2021
vyhlásené 14.05.2021
vyhlásené 13.05.2021
vyhlásené 13.05.2021

Burza pohľadávok