Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

15417/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: CHATEAU MODRA a.s.
Číslo a rok zápisu:

15069/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

14871/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14870/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14869/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14867/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ims, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: ims, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14809/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: W O O D spol. s r.o.
Záložní dlžníci: W O O D spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

14478/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Stanislav Kardoš
Záložní dlžníci: Stanislav Kardoš
Číslo a rok zápisu:

14477/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Stanislav Kardoš
Záložní dlžníci: Stanislav Kardoš
Číslo a rok zápisu:

14465/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Vojtech Forró
Záložní dlžníci: Vojtech Forró
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 18.02.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 12.02.2021
pridané do BP 12.02.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.02.2021.
povolené 11.02.2021.
povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.