Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Slovenská sporiteľňa, a. s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

6468/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Rudolf Debnár
Záložní dlžníci: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Slovenská sporiteľňa, a. s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

15846/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ANTON ANTOL, s.r.o.
Záložní dlžníci: ANTON ANTOL, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15825/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Typografia plus, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15779/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

15745/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: AT ABOV, spol. s r.o.
Záložní dlžníci: AT ABOV, spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

15630/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Mária Schill
Záložní dlžníci: Mária Schill
Číslo a rok zápisu:

15601/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Číslo a rok zápisu:

15596/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PRP PLUS, s.r.o.
Záložní dlžníci: PRP PLUS, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15583/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: INVESTA BM s.r.o.
Záložní dlžníci: EKO SVIP, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15577/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: PRP PLUS, s.r.o.
Záložní dlžníci: PRP PLUS, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

15568/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ing. Ján Chudý
Záložní dlžníci: Ing. Ján Chudý
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 05.03.2021
vyhlásené 05.03.2021
vyhlásené 04.03.2021
vyhlásené 04.03.2021
vyhlásené 03.03.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 08.03.2021
pridané do BP 12.02.2021
pridané do BP 12.02.2021

Reštrukturalizácie

povolené 25.02.2021.
povolené 15.02.2021.
povolené 11.02.2021.
povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.