Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre POHOTOVOSŤ, s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

3664/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1356/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20699/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20698/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Veritelia: ENEP a.s.
Číslo a rok zápisu:

19290/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18409/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18408/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18407/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre POHOTOVOSŤ, s.r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

3664/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1356/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20699/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20698/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Veritelia: ENEP a.s.
Číslo a rok zápisu:

19290/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18409/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18408/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

18407/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14132/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14130/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložní dlžníci: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
viac...
Výpis súvisiacich spisových značiek pre POHOTOVOSŤ, s.r.o. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

18406/2012

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: EX CREDIT, a.s.
Záložní dlžníci: EX CREDIT, a.s.
Číslo a rok zápisu:

18405/2012

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: EX CREDIT, a.s.
Záložní dlžníci: EX CREDIT, a.s.
Číslo a rok zápisu:

1777/2004

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

4776/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva, ktoré vzniklo pred 1.1.2003
Záložcovia: POHOTOVOSŤ, s.r.o.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 16.09.2021
vyhlásené 13.09.2021
vyhlásené 13.09.2021
vyhlásené 09.09.2021
vyhlásené 09.09.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 23.08.2021

Reštrukturalizácie

povolené 23.08.2021.
povolené 03.08.2021.
povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.