Záložné práva
Peter Podobný
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Peter Podobný - záložca
Číslo a rok zápisu:

29997/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Peter Podobný
Záložní dlžníci: Peter Podobný
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Peter Podobný - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

29997/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Peter Podobný
Záložní dlžníci: Peter Podobný

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 25.06.2021
vyhlásené 25.06.2021
vyhlásené 24.06.2021
vyhlásené 22.06.2021
vyhlásené 22.06.2021

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.
povolené 18.05.2021.
povolené 18.05.2021.
povolené 05.05.2021.