Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Miroslav Gašpar
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Miroslav Gašpar - záložca
Číslo a rok zápisu:

20231/2008

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Miroslav Gašpar
Záložní dlžníci: Miroslav Gašpar
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6371/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Miroslav Gašpar
Záložní dlžníci: Miroslav Gašpar
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Miroslav Gašpar - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

20231/2008

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Miroslav Gašpar
Záložní dlžníci: Miroslav Gašpar
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

6371/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Miroslav Gašpar
Záložní dlžníci: Miroslav Gašpar
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 23.07.2021
vyhlásené 22.07.2021
vyhlásené 22.07.2021
vyhlásené 20.07.2021
vyhlásené 20.07.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 30.06.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.
povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.