Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2021 podľa krajov
16845
4,61%
-1488
13429
4,27%
-794
14278
4,34%
-816
18437
4,74%
-697
20400
5,35%
-871
32029
8,91%
-852
45854
10,72%
-973
41347
10,01%
-1346
202619
6,79%
-7837
Záložné práva
Milan Trella
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Milan Trella - záložca
Číslo a rok zápisu:

7572/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Trella
Záložní dlžníci: Milan Trella
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

24694/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Milan Trella
Záložní dlžníci: Milan Trella
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Milan Trella - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

7572/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Milan Trella
Záložní dlžníci: Milan Trella
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

24694/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Milan Trella
Záložní dlžníci: Milan Trella
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 26.11.2021
vyhlásené 26.11.2021
vyhlásené 26.11.2021
vyhlásené 25.11.2021
vyhlásené 23.11.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 23.11.2021

Reštrukturalizácie

povolené 05.11.2021.
povolené 20.10.2021.
povolené 15.10.2021.
povolené 23.08.2021.
povolené 03.08.2021.