Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2021 podľa krajov
16027
4,38%
-160
13061
4,16%
+144
14009
4,28%
+169
18436
4,80%
+473
20193
5,32%
+289
32137
9,01%
+410
45574
10,75%
+301
40788
9,98%
+272
200225
6,76%
+1898
Záložné práva
Michal Studenič
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Michal Studenič - záložca
Číslo a rok zápisu:

31077/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Michal Studenič
Záložní dlžníci: Michal Studenič
Číslo a rok zápisu:

17369/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Michal Studenič
Záložní dlžníci: Michal Studenič
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Michal Studenič - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

31077/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Michal Studenič
Záložní dlžníci: Michal Studenič
Číslo a rok zápisu:

17369/2005

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Michal Studenič
Záložní dlžníci: Michal Studenič

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 21.01.2022
vyhlásené 21.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022