Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2021 podľa krajov
16187
4,42%
-658
12917
4,08%
-512
13840
4,18%
-438
17963
4,62%
-474
19904
5,21%
-496
31727
8,83%
-302
45273
10,60%
-581
40516
9,81%
-831
198327
6,64%
-4292
Záložné práva
Marta Buchelová
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Marta Buchelová - záložca
Číslo a rok zápisu:

26820/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Marta Buchelová
Záložní dlžníci: Marta Buchelová
Číslo a rok zápisu:

6405/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Marta Buchelová
Záložní dlžníci: Marta Buchelová
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Marta Buchelová - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

26820/2009

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Marta Buchelová
Záložní dlžníci: Marta Buchelová
Číslo a rok zápisu:

6405/2009

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Marta Buchelová
Záložní dlžníci: Marta Buchelová

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 18.01.2022
vyhlásené 18.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022