Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Kruk International s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Kruk International s.r.o. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

18116/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Andrej Ontko
Záložní dlžníci: Andrej Ontko
Číslo a rok zápisu:

16516/2012

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Miroslav Křížek
Záložní dlžníci: Miroslav Křížek
Číslo a rok zápisu:

15717/2012

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Vojtech Bendík
Záložní dlžníci: Vojtech Bendík
Číslo a rok zápisu:

15339/2012

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Jozef Mészáros
Záložní dlžníci: Jozef Mészáros
Číslo a rok zápisu:

15141/2012

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Eduard Šándor
Záložní dlžníci: Eduard Šándor
Číslo a rok zápisu:

13934/2012

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Miroslav Lazor
Záložní dlžníci: Miroslav Lazor
Číslo a rok zápisu:

13213/2012

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Ján Kubizniak
Záložní dlžníci: Ján Kubizniak
Číslo a rok zápisu:

13212/2012

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Jana Gáborová
Záložní dlžníci: Jana Gáborová
Číslo a rok zápisu:

7647/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: BARDPLAST s.r.o.
Záložní dlžníci: BARDPLAST s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1596/2012

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: DUCHOŇ - STAVING, s.r.o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 18.02.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 12.02.2021
pridané do BP 12.02.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.02.2021.
povolené 11.02.2021.
povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.