Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Komerční banka Bratislava, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Komerční banka Bratislava, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

2147/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: APM Slovakia, s.r.o.
Záložní dlžníci: APM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

2141/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: APM Slovakia, s.r.o.
Záložní dlžníci: APM Slovakia, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20179/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: IMPEX Trade, s.r.o.
Záložní dlžníci: IMPEX Trade, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20176/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: IMPEX Trade, s.r.o.
Záložní dlžníci: IMPEX Trade, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

20174/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: IMPEX Trade, s.r.o.
Záložní dlžníci: IMPEX Trade, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

17990/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: TAURIS NITRIA spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

16592/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: TAURIS NITRIA spol. s r.o.
Číslo a rok zápisu:

13203/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: TECHNISERV,s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11118/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ASTERA, s.r.o.
Záložní dlžníci: ASTERA, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11114/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ASTERA, s.r.o.
Záložní dlžníci: ASTERA, s.r.o.
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 24.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021
vyhlásené 22.02.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 12.02.2021
pridané do BP 12.02.2021

Reštrukturalizácie

povolené 25.02.2021.
povolené 15.02.2021.
povolené 11.02.2021.
povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.