Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Juraj Zemko
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Juraj Zemko - záložca
Číslo a rok zápisu:

20962/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Juraj Zemko
Záložní dlžníci: Juraj Zemko
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14272/2010

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Juraj Zemko
Záložní dlžníci: Juraj Zemko
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

27912/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Juraj Zemko
Záložní dlžníci: Juraj Zemko
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Juraj Zemko - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

20962/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Juraj Zemko
Záložní dlžníci: Juraj Zemko
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14272/2010

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Juraj Zemko
Záložní dlžníci: Juraj Zemko
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

27912/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Juraj Zemko
Záložní dlžníci: Juraj Zemko
Veritelia: ESSOX SK s.r.o.