Záložné práva
Ján Tkačik
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ján Tkačik - záložca
Číslo a rok zápisu:

12025/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ján Tkačik - záložný dlžník