Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Ján Špak
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ján Špak - záložca
Číslo a rok zápisu:

21285/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

16722/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

21035/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

21466/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

26181/2008

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

11597/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

30751/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

24021/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

24012/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

13498/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ján Špak - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

21285/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

16722/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

21035/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

21466/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

26181/2008

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

11597/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

30751/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

24021/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

24012/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak
Číslo a rok zápisu:

13498/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Ján Špak
Záložní dlžníci: Ján Špak

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 23.07.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 30.06.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.
povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.