Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Záložné práva
ISTROBANKA
Výpis súvisiacich spisových značiek pre ISTROBANKA - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

4853/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: 3c reality
Záložní dlžníci: 3c reality
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

307/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Západoslovenské žriedla
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

10579/2009

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Západoslovenské žriedla
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

4189/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: THERIMEX SLOVAKIA
Záložní dlžníci: THERIMEX SLOVAKIA
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

1582/2007

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Západoslovenské žriedla
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

5002/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: SH ENERGO
Záložní dlžníci: SH ENERGO
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

2503/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

2001/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PETROCHEMA
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

2000/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PETROCHEMA
Záložní dlžníci: PETROCHEMA
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

937/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Novácke chemické závody, a.s.
Veritelia: ISTROBANKA
viac...