Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2020 podľa krajov
16812
4,45%
+640
15759
5,08%
+600
17970
5,46%
+604
22406
5,86%
+955
23989
6,27%
+805
35949
9,60%
+546
49758
11,18%
+934
42865
9,93%
+1265
225508
7,40%
+6349
Záložné práva
ISTROBANKA
Výpis súvisiacich spisových značiek pre ISTROBANKA - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

4853/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: 3c reality
Záložní dlžníci: 3c reality
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

307/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Západoslovenské žriedla
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

10579/2009

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Západoslovenské žriedla
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

4189/2008

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: THERIMEX SLOVAKIA
Záložní dlžníci: THERIMEX SLOVAKIA
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

1582/2007

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložní dlžníci: Západoslovenské žriedla
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

5002/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: SH ENERGO
Záložní dlžníci: SH ENERGO
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

2503/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

2001/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PETROCHEMA
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

2000/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: PETROCHEMA
Záložní dlžníci: PETROCHEMA
Veritelia: ISTROBANKA
Číslo a rok zápisu:

937/2006

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Novácke chemické závody, a.s.
Veritelia: ISTROBANKA
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 06.08.2020
vyhlásené 05.08.2020
vyhlásené 04.08.2020
vyhlásené 29.07.2020
vyhlásené 27.07.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 24.07.2020.
povolené 22.07.2020.
povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.