Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2024 podľa krajov
12745
3,15%
+657
10731
3,71%
+199
11257
3,88%
+223
14352
4,11%
-96
16162
4,44%
+546
27667
8,70%
-490
40481
10,23%
-239
32699
8,81%
-126
166094
5,97%
+674
Záložné práva
Intrum Justitia Debt Finance AG
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Intrum Justitia Debt Finance AG - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

4252/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ANA JJ s.r.o.
Záložní dlžníci: ANA JJ s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

4243/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Helena Šinkovičová
Záložní dlžníci: Helena Šinkovičová
Číslo a rok zápisu:

3978/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Tomáš Kozák
Záložní dlžníci: Tomáš Kozák
Číslo a rok zápisu:

3863/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Veber - WE - JE
Záložní dlžníci: Jozef Veber - WE - JE
Číslo a rok zápisu:

3696/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Stanislav Timoranský
Záložní dlžníci: Stanislav Timoranský
Číslo a rok zápisu:

3687/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Janka Potúčková - PJ-EKON
Číslo a rok zápisu:

3631/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Alena Dubničková
Záložní dlžníci: Alena Dubničková
Číslo a rok zápisu:

3613/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Štefan Oravecz
Záložní dlžníci: Štefan Oravecz
Číslo a rok zápisu:

3444/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jana Černáková
Záložní dlžníci: Jana Černáková
Číslo a rok zápisu:

3442/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Jana Černáková
Záložní dlžníci: Jana Černáková
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 23.07.2024
vyhlásené 23.07.2024
vyhlásené 19.07.2024
vyhlásené 17.07.2024
vyhlásené 15.07.2024

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 01.07.2024.
povolené 05.06.2024.
povolené 06.05.2024.
povolené 15.02.2024.
povolené 05.02.2024.