Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Intrum Justitia Debt Finance AG
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Intrum Justitia Debt Finance AG - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

4252/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: ANA JJ s.r.o.
Záložní dlžníci: ANA JJ s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

4243/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Helena Šinkovičová
Záložní dlžníci: Helena Šinkovičová
Číslo a rok zápisu:

3978/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Tomáš Kozák
Záložní dlžníci: Tomáš Kozák
Číslo a rok zápisu:

3863/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Veber - WE - JE
Záložní dlžníci: Jozef Veber - WE - JE
Číslo a rok zápisu:

3696/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Stanislav Timoranský
Záložní dlžníci: Stanislav Timoranský
Číslo a rok zápisu:

3687/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Janka Potúčková - PJ-EKON
Číslo a rok zápisu:

3631/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Alena Dubničková
Záložní dlžníci: Alena Dubničková
Číslo a rok zápisu:

3613/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Štefan Oravecz
Záložní dlžníci: Štefan Oravecz
Číslo a rok zápisu:

3444/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jana Černáková
Záložní dlžníci: Jana Černáková
Číslo a rok zápisu:

3442/2013

Druh registrácie: Registrácia zmeny záložného práva
Záložcovia: Jana Černáková
Záložní dlžníci: Jana Černáková
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 11.01.2021
vyhlásené 08.01.2021
vyhlásené 07.01.2021
vyhlásené 07.01.2021
vyhlásené 04.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.