Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
GE Money Auto, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre GE Money Auto, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

15047/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Botlík
Záložní dlžníci: Ján Botlík
Číslo a rok zápisu:

14547/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: František Szikora
Záložní dlžníci: František Szikora
Číslo a rok zápisu:

13588/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Monika Dessuet
Záložní dlžníci: Monika Dessuet
Číslo a rok zápisu:

13424/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

13276/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: SLOVGOLD - Slovakia s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11591/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: LAMINUM, s.r.o.
Záložní dlžníci: LAMINUM, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11294/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jaroslav Sáfár
Záložní dlžníci: Jaroslav Sáfár
Číslo a rok zápisu:

11104/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jaroslav Melo
Záložní dlžníci: Jaroslav Melo
Číslo a rok zápisu:

10709/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Šandor
Záložní dlžníci: Jozef Šandor
Číslo a rok zápisu:

10369/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 21.01.2021
vyhlásené 20.01.2021
vyhlásené 20.01.2021
vyhlásené 19.01.2021
vyhlásené 19.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.