Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
GE Money Auto, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre GE Money Auto, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

15047/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Botlík
Záložní dlžníci: Ján Botlík
Číslo a rok zápisu:

14547/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: František Szikora
Záložní dlžníci: František Szikora
Číslo a rok zápisu:

13588/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Monika Dessuet
Záložní dlžníci: Monika Dessuet
Číslo a rok zápisu:

13424/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

13276/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: SLOVGOLD - Slovakia s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11591/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: LAMINUM, s.r.o.
Záložní dlžníci: LAMINUM, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

11294/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jaroslav Sáfár
Záložní dlžníci: Jaroslav Sáfár
Číslo a rok zápisu:

11104/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jaroslav Melo
Záložní dlžníci: Jaroslav Melo
Číslo a rok zápisu:

10709/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Jozef Šandor
Záložní dlžníci: Jozef Šandor
Číslo a rok zápisu:

10369/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 17.09.2021
vyhlásené 16.09.2021
vyhlásené 13.09.2021
vyhlásené 13.09.2021
vyhlásené 09.09.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 23.08.2021

Reštrukturalizácie

povolené 23.08.2021.
povolené 03.08.2021.
povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.