Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2024 podľa krajov
12745
3,15%
+657
10731
3,71%
+199
11257
3,88%
+223
14352
4,11%
-96
16162
4,44%
+546
27667
8,70%
-490
40481
10,23%
-239
32699
8,81%
-126
166094
5,97%
+674
Záložné práva
GE Capital Leasing, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre GE Capital Leasing, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

13264/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Silvia Jalkóczyová
Záložní dlžníci: Silvia Jalkóczyová
Číslo a rok zápisu:

7959/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Henrieta Solczová
Záložní dlžníci: Henrieta Solczová
Číslo a rok zápisu:

5792/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Číslo a rok zápisu:

272/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: MaxiPC, s.r.o.
Záložní dlžníci: MaxiPC, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

13591/2012

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Miroslav Burian
Záložní dlžníci: Miroslav Burian
Číslo a rok zápisu:

20129/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Obec Padáň
Záložní dlžníci: Obec Padáň
Číslo a rok zápisu:

18309/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Mediate, s.r.o.
Záložní dlžníci: Mediate, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

14698/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Stanislava Kalinovska
Záložní dlžníci: Stanislava Kalinovska
Číslo a rok zápisu:

6863/2011

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Norbert Hudcovský
Záložní dlžníci: Norbert Hudcovský
Číslo a rok zápisu:

18919/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Ján Mesiarik
Záložní dlžníci: Ján Mesiarik
viac...

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 19.07.2024
vyhlásené 17.07.2024
vyhlásené 15.07.2024
vyhlásené 11.07.2024
vyhlásené 10.07.2024

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 01.07.2024.
povolené 05.06.2024.
povolené 06.05.2024.
povolené 15.02.2024.
povolené 05.02.2024.