Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Záložné práva
Dušan Mesík
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Dušan Mesík - záložca
Číslo a rok zápisu:

9016/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

16031/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

12350/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

5210/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Dušan Mesík - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

9016/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

16031/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

12350/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

5210/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík