Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Záložné práva
Dušan Mesík
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Dušan Mesík - záložca
Číslo a rok zápisu:

9016/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

16031/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

12350/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

5210/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Dušan Mesík - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

9016/2013

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

16031/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

12350/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík
Číslo a rok zápisu:

5210/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Dušan Mesík
Záložní dlžníci: Dušan Mesík