Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
ARCOLA, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre ARCOLA, a.s. - záložca
Číslo a rok zápisu:

1653/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ARCOLA, a.s.
Číslo a rok zápisu:

1652/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ARCOLA, a.s.
Číslo a rok zápisu:

5253/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ARCOLA, a.s.
Záložní dlžníci: ARCOLA, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre ARCOLA, a.s. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

5253/2004

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: ARCOLA, a.s.
Záložní dlžníci: ARCOLA, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre ARCOLA, a.s. - veriteľ
Číslo a rok zápisu:

16785/2011

Druh registrácie: Registrácia záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu
Záložcovia: Mikos Trade, s.r.o.
Záložní dlžníci: Mikos Trade, s.r.o.
Veritelia: ARCOLA, a.s.