Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
A l ž b e t a T ó t h o v á
Výpis súvisiacich spisových značiek pre A l ž b e t a T ó t h o v á - záložca
Číslo a rok zápisu:

5395/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na hnuteľné veci, ktoré vznikli odovzdaním veci pred 1.1.2003
Záložní dlžníci: A l ž b e t a T ó t h o v á
Výpis súvisiacich spisových značiek pre A l ž b e t a T ó t h o v á - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

5395/2003

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na hnuteľné veci, ktoré vznikli odovzdaním veci pred 1.1.2003
Záložní dlžníci: A l ž b e t a T ó t h o v á