Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Nicol Veselá, Ján Bódiš, Mária Bódišová, Jozef Pavuk, Paulína Pavuková, Michal Zavacký, Melánia Zavacká, Martin Leško, Ing. Iveta Ivanová, Oto Boďo, Irena Boďová, Jozef Šinko, Margita Budzaková, Vladimír Hudák, Eva Hudáková, Michaela Takáčová, Mária Pancuráková, Judita Gordová, Pavel Budzak, Ing. Dana Sabová, Martina Budzáková, Ján Minďák, Marta Minďáková, Ing. Jozef Hudák, Alica Oxová, Ing. Július Vaľa, PhDr. Lívia Vaľová, Peter Vasvary, Monika Vasvaryová, Eva Szabóová, Mgr. Ľudmila Haščáková, Michal Henkeľ, Blažena Henkeľová, Arpád Szabó, Imrich Olexa, Hedviga Olexová, Ratibor Riečan, Viera Riečanová, Franitšek Fabo, Marta Fabová, Attila Pollag, Martin Slovák, Stela Blašková, Anna Drobňáková, Ing. Silvia Jutková, Magdaléna Burešová, Jolana Gregová, Oskar Iván, Dana Ivánová, Kornélia Mariňáková, Alena Tomečková, Ján Varchola, Mgr. Monika Varcholová, Mgr. Jozef Pilát, Františka Repková, Ing. Vladislav Vovčko, Ing. Fatima Vovčková, František Laincz, Anežka Lainczová, Štefan Kiaš, Adela Kiašová, Ján Kučera, Zuzana Kučerová, Ľudmila Dzurová, Alžbeta Dzurillová, Milan Kristiňak, Viktor Repka, Ján Dzurilla, Helena Kristiňaková, Elena Kratochvílová, Ladislav Erdélyi, Monika Kolárska, Demeter Semanco, Hana Semancová, Ing. Jozef Mihalík, Aurélia Mihalíková, Ing. Ján Barilík, Zlata Barilíková, Michal Kasarda, Helena Kasardová, Melánia Petričová, Ing. Lýdia Sonntagová, Anna Staničová, Jozef Hudak, Ing. Alena Majerníková, Viliam David, Janka Krempaská, Ing. Juraj Antol, Mgr. Jana Antolová, Lubica Andriana Harris, Marianna Švecová, Milan Tuhársky, Mgr. Jana Strhárska, Ing. Adriana Szabóová, Viera Hudaková, Katarína Semanová, Daniela Radvánszka, Ing. Tomáš Derňar, Ján Tuhársky
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Nicol Veselá, Ján Bódiš, Mária Bódišová, Jozef Pavuk, Paulína Pavuková, Michal Zavacký, Melánia Zavacká, Martin Leško, Ing. Iveta Ivanová, Oto Boďo, Irena Boďová, Jozef Šinko, Margita Budzaková, Vladimír Hudák, Eva Hudáková, Michaela Takáčová, Mária Pancuráková, Judita Gordová, Pavel Budzak, Ing. Dana Sabová, Martina Budzáková, Ján Minďák, Marta Minďáková, Ing. Jozef Hudák, Alica Oxová, Ing. Július Vaľa, PhDr. Lívia Vaľová, Peter Vasvary, Monika Vasvaryová, Eva Szabóová, Mgr. Ľudmila Haščáková, Michal Henkeľ, Blažena Henkeľová, Arpád Szabó, Imrich Olexa, Hedviga Olexová, Ratibor Riečan, Viera Riečanová, Franitšek Fabo, Marta Fabová, Attila Pollag, Martin Slovák, Stela Blašková, Anna Drobňáková, Ing. Silvia Jutková, Magdaléna Burešová, Jolana Gregová, Oskar Iván, Dana Ivánová, Kornélia Mariňáková, Alena Tomečková, Ján Varchola, Mgr. Monika Varcholová, Mgr. Jozef Pilát, Františka Repková, Ing. Vladislav Vovčko, Ing. Fatima Vovčková, František Laincz, Anežka Lainczová, Štefan Kiaš, Adela Kiašová, Ján Kučera, Zuzana Kučerová, Ľudmila Dzurová, Alžbeta Dzurillová, Milan Kristiňak, Viktor Repka, Ján Dzurilla, Helena Kristiňaková, Elena Kratochvílová, Ladislav Erdélyi, Monika Kolárska, Demeter Semanco, Hana Semancová, Ing. Jozef Mihalík, Aurélia Mihalíková, Ing. Ján Barilík, Zlata Barilíková, Michal Kasarda, Helena Kasardová, Melánia Petričová, Ing. Lýdia Sonntagová, Anna Staničová, Jozef Hudak, Ing. Alena Majerníková, Viliam David, Janka Krempaská, Ing. Juraj Antol, Mgr. Jana Antolová, Lubica Andriana Harris, Marianna Švecová, Milan Tuhársky, Mgr. Jana Strhárska, Viera Hudaková, Katarína Semanová, Daniela Radvánszka, Ing. Tomáš Derňar, Ján Tuhársky
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 9709/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia