Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Anna Stropkaiová, Ing. Andrej Hajdu, Peter Jendželovský, Ing. Benjamín Klubert, JUDr. Marta Raganová, Marta Dzurová, Mgr. Jozef Nadzam, Radka Mlejová, Mária Štefančíková, Jozef Podracký, Ladislav Vrbjar, Jozef Princík, Ján Sabo, Silvia Hutková, Michal Fedor, Margita Džupinová, Vojtech Roháč, Ján Dzúr
Záložný dlžník: Anna Stropkaiová, Ing. Andrej Hajdu, Peter Jendželovský, Ing. Benjamín Klubert, JUDr. Marta Raganová, Marta Dzurová, Mgr. Jozef Nadzam, Radka Mlejová, Mária Štefančíková, Jozef Podracký, Ladislav Vrbjar, Jozef Princík, Ján Sabo, Silvia Hutková, Michal Fedor, Margita Džupinová, Vojtech Roháč, Ján Dzúr
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 958/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia