Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2024 podľa krajov
12745
3,15%
+657
10731
3,71%
+199
11257
3,88%
+223
14352
4,11%
-96
16162
4,44%
+546
27667
8,70%
-490
40481
10,23%
-239
32699
8,81%
-126
166094
5,97%
+674
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Martina Karkošková, Ing. Ladislav Bódi, Soňa Hrivňáková, Ing. Ladislav Bódi, Ján Reptík, Marta Reptíková, Milan Lámi, Helena Lámiová, Július Czako, Peter Hamar, Andrea Hamarová, MUDr. Ivan Marget, Ján Vencel, Marta Vencelová, Mária Vašinová, Štefan Šóš, Elena Šóšová, Marian Kuzmický, Jarmila Kuzmická, MUDr. Henrich Grác, Mgr. Miriam Grácová, Alexander Szakáll, Jozef Ambrózi, Radomíra Ambróziová, Marián Finta, Mária Fintová, Elena Zaujecová, Alena Danišová, Josef Halva, Mária Halvová, Anton Gubáň, Zdenka Gubáňová, Mgr. Kamila Žilínková, Igor Štosel, Agáta Štoselová, Ján Sekáč, Gabriela Sekáčová, Martina Žitňanská, Augustín Chalány, Eva Chalányová, Miroslav Badinka, Monika Grmanová, Miloslav Horka, Iveta Horková, Margita Mendrejová, Mgr. Denisa Mesárošová, Ignác Chudiak, Irena Chudiaková, Mário Demeš, Monika Dršková, Katarína Lacková, Ing. Vladimír Soviš, Anna Konigová, Dušan Ficek, Katarína Vargová, Mgr. Viktor Gatial, Ján Taranda, Mária Tarandová, Ing. Richard Čihák, Silvester Kováčik, Dáša Kováčiková, Marek Harangozó, Ľubica Harangozóová, Margita Perovská, Ing. Maximilián Letko, Mgr. Mária Letková, RSDr. Dušan Minka, Peter Minka, Ján Harinek, Ing. Jozef Buček, Oľga Bučeková, Oľga Makróciová, Eleonóra Cubínková, Jozef Milo, Darina Milová, Juraj Meňhart, Marián Grman, Lívia Grmanová, Martin Rácek, Ing. Tibor Hipp, PaedDr. Ingrid Hippová, Anna Pavlíková, Mária Krajčírová, Renáta Kadlecová, Ing. Roland Löbb, Ing. Helena Löbbová, Jozef Kuťka, Mgr. Tatiana Kuťková, Ing. Dušana Mitterová, Ing. Janka Mesárošová, Jana Berecová, Anna Mlynarčíková, Vladimír Belka, Vladimír Belka, Zlatica Kóšová, Doc. Ing. Ľubomír Paška CSc., Vladimír Dežo, Ľudmila Dežová, Ing. Branislav Soviš, Antonia Sovišová, Ing. Milan Chmelničný, Ľudmila Chmelničná, Zuzana Bačová, Ján Rosinský, Hedviga Rosinská, Pavol Finta, Jarmila Fintová, Mária Kolenová, Marián Mála, Mgr. Jana Funtová, Juraj Pauke, Margita Paukeová, Dušan Ďurík, Dušan Valábik, Michal Lužbeťák, Antónia Lužbeťáková, Jozef Jakubek, Ľudmila Jakubeková, MUDr. Dušan Vondrák, Peter Záborský, Mgr. Marta Záborská, Mgr. Martin Ďurík, MUDr. Mariana Ďuríková, Ing. Peter Sonlajtner, Mgr. Miriam Sonlajtnerová, Jaroslav Horňák, Katarína Horňáková, Ladislav Butko, Edita Butková, Roman Janík, Iveta Janíková, Ing. Petra Bachová, Eva Franeková, Anna Šimová, Milan Ťažár, Margita Ťažárová, Ing. Drahomíra Harmadyová, Anton Hasilla, Magdaléna Hasillová, Juraj Vnučko, Viera Vnučková
Záložný dlžník: Martina Karkošková, Ing. Ladislav Bódi, Soňa Hrivňáková, Ing. Ladislav Bódi, Ján Reptík, Marta Reptíková, Milan Lámi, Helena Lámiová, Július Czako, Peter Hamar, Andrea Hamarová, MUDr. Ivan Marget, Ján Vencel, Marta Vencelová, Mária Vašinová, Štefan Šóš, Elena Šóšová, Marian Kuzmický, Jarmila Kuzmická, MUDr. Henrich Grác, Mgr. Miriam Grácová, Alexander Szakáll, Jozef Ambrózi, Radomíra Ambróziová, Marián Finta, Mária Fintová, Elena Zaujecová, Alena Danišová, Josef Halva, Mária Halvová, Anton Gubáň, Zdenka Gubáňová, Mgr. Kamila Žilínková, Igor Štosel, Agáta Štoselová, Ján Sekáč, Gabriela Sekáčová, Martina Žitňanská, Augustín Chalány, Eva Chalányová, Miroslav Badinka, Monika Grmanová, Miloslav Horka, Iveta Horková, Margita Mendrejová, Mgr. Denisa Mesárošová, Ignác Chudiak, Irena Chudiaková, Mário Demeš, Monika Dršková, Katarína Lacková, Ing. Vladimír Soviš, Anna Konigová, Dušan Ficek, Katarína Vargová, Mgr. Viktor Gatial, Ján Taranda, Mária Tarandová, Ing. Richard Čihák, Silvester Kováčik, Dáša Kováčiková, Marek Harangozó, Ľubica Harangozóová, Margita Perovská, Ing. Maximilián Letko, Mgr. Mária Letková, RSDr. Dušan Minka, Peter Minka, Ján Harinek, Ing. Jozef Buček, Oľga Bučeková, Oľga Makróciová, Eleonóra Cubínková, Jozef Milo, Darina Milová, Juraj Meňhart, Marián Grman, Lívia Grmanová, Martin Rácek, Ing. Tibor Hipp, PaedDr. Ingrid Hippová, Anna Pavlíková, Mária Krajčírová, Renáta Kadlecová, Ing. Roland Löbb, Ing. Helena Löbbová, Jozef Kuťka, Mgr. Tatiana Kuťková, Ing. Dušana Mitterová, Ing. Janka Mesárošová, Jana Berecová, Anna Mlynarčíková, Vladimír Belka, Vladimír Belka, Zlatica Kóšová, Doc. Ing. Ľubomír Paška CSc., Vladimír Dežo, Ľudmila Dežová, Ing. Branislav Soviš, Antonia Sovišová, Ing. Milan Chmelničný, Ľudmila Chmelničná, Zuzana Bačová, Ján Rosinský, Hedviga Rosinská, Pavol Finta, Jarmila Fintová, Mária Kolenová, Marián Mála, Mgr. Jana Funtová, Juraj Pauke, Margita Paukeová, Dušan Ďurík, Dušan Valábik, Michal Lužbeťák, Antónia Lužbeťáková, Jozef Jakubek, Ľudmila Jakubeková, MUDr. Dušan Vondrák, Peter Záborský, Mgr. Marta Záborská, Mgr. Martin Ďurík, MUDr. Mariana Ďuríková, Ing. Peter Sonlajtner, Mgr. Miriam Sonlajtnerová, Jaroslav Horňák, Katarína Horňáková, Ladislav Butko, Edita Butková, Roman Janík, Iveta Janíková, Ing. Petra Bachová, Eva Franeková, Anna Šimová, Milan Ťažár, Margita Ťažárová, Ing. Drahomíra Harmadyová, Anton Hasilla, Magdaléna Hasillová, Juraj Vnučko, Viera Vnučková, Pavol Orlíček, Michal Antal
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 9410/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia