Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava, Andrea Duranská, Gabriela Buričanová, Peter Masaryk, Matej Petrina, Mária Pölczová, Ján Pölcz, Jean - Jacques Tran, Jozef Oros, Darina Orosová, JUDr. Silvia Šümeghyová, Milan Madunický, Mária Madunická, Viliam Wall, Katarína Wallová, Vilém Wall, Viliam Wall, Terézia Ringošová, Martin Sedláček, Mária Domianová, Lenka Čižmárová, Nataša Kluková, Milan Kluka, Alena Žilíneková, Alexander Vajda, Ing. Štefan Barka, Štefánia Barková, Jana Šramková, Lucia Kováčová, Ján Kováč, Ing. Valter Demko, Ing. Anna Demková, Danka Bachratá, Ladislav Ázsoth, Júlia Fejesová, Dagmar Fábianová, Elena Olejníková, Dagmar Čerňanská, Lucia Huťanová, Marcel Sekula, Paulína Široká, Peter Fabiš, Renáta Fabišová, Anna Pavliková, Oľga Čelková, Tomáš Petrina, Terézia Petrinová, MUDr. Jana Kročáková, Ing. Hana Galiniaková, Helena Melicherová, Ing. Dionýz Machciník, Juraj Herceg, Ingrid Hercegová, Ladislav Buvala, Monika Vlčková, Boris Zelner, Viera Csóková, Milan Martinček, Róbert Olach, Jana Olachová, Viera Szaboová, Július Szabo, Gizela Klinková, Ing. Mária Hlavačková, Gabriela Hejtmánková, Lenka Sorosová, Imrich Varga, Alžbeta Vargová, Štefan Szilvássy, Mgr. Ľubica Szilvássyová, Ing. Peter Kracina, Ján Šudy, Zdena Šudyová, Štefan Torok, Magdaléna Toroková, Magdaléna Kelemenová, Eva Krajčírová, Miroslav Čergel, Ľubica Čergelová, Ing. Ľudmila De Hordeová, Ľudmila Falkaiová, Ing. Miroslav Hronček, Jarmila Hrončeková, Ing. Eva Sucháňová, Júlia Haščáková, Vlasta Dvorská, Daniela Ševčovičová, Ing. Viera Durajová, Ing. Jozef Gapľovský, Natália Gapľovská, Eduard Salay, Ing. Ján Šabo, Ing. Eva Šabová, Soňa Cisárová, Barbora Suchánková, JUDr. Emil Chlebec, Darina Chlebcová, Jana Pramuková, Peter Pramuk, Zlata Orgoňová, Jaroslav Čik, Viera Čiková, Peter Kapitan, Dana Kapitanová, Július Birka, Magdaléna Birková, Viera Obžerová, Eva Bučková, Anna Dutková, Michal Hlavatý, RNDr. Vladimír Pastirčák, PhDr. Uľjana Pastirčáková, Viera Gergeľová, Jana Križanová, RNDr. Zltán Meszaroš, Jozef Kučeravý, Beata Kučeravá, Milan Flandera, Miroslav Janč, Peter Papp, Valéria Bieliková, Vlastimil Sedláček, Gabriela Sedláčková, Mgr. Marta Molčanová, Alžbeta Kudličková, Ing. Ladislav Nemeček, Dagmar Nemečková, Norbert Gašaj, Pavel Sykora, Darina Sykorová, Pavol Baďura, Ing. Gabriela Hrdá, Jana Štefancová, Margita Michaličková, Ing. Ľubomír Fiala, Júlia Fialová, Zuzana Vlašičová, Ing. Jana Kutáková, Milada Múdra, Ing. Lucia Neštepná, Pavel Juhas, Marta Juhasová, Alena Javorská, Anerea Baranková, Ivan Lexa, Ivan Hansman, Judita Hansmanová, Milan Molnoši, Marian Solmoši, Marta Solmošiová, Ing. Ondrej Szoke, Mgr. Viera Szokeová, Ing. Anna Legathová, Pavol Smutný, Katarína Smutná, Anna Horňáková, Pavol Macko, Kvetoslava Macková, Ing. Dalibor Bara, Jozef Haritun, Eva Haritunová, Ing. Martin Štefaník, Eva Pudmarčiková, Alžbeta Klačková, Štefan Olle, Elvíra Olleová, Marián Filipovič, Lýdia Filipovičová, Silvia Martinčeková, Kvetoslava Petrinová, Helena Gapľovská
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava, Andrea Duranská, Gabriela Buričanová, Peter Masaryk, Matej Petrina, Mária Pölczová, Ján Pölcz, Jean - Jacques Tran, Jozef Oros, Darina Orosová, JUDr. Silvia Šümeghyová, Milan Madunický, Mária Madunická, Viliam Wall, Katarína Wallová, Vilém Wall, Viliam Wall, Terézia Ringošová, Martin Sedláček, Mária Domianová, Lenka Čižmárová, Nataša Kluková, Milan Kluka, Alena Žilíneková, Alexander Vajda, Ing. Štefan Barka, Štefánia Barková, Jana Šramková, Lucia Kováčová, Ján Kováč, Ing. Valter Demko, Ing. Anna Demková, Danka Bachratá, Ladislav Ázsoth, Júlia Fejesová, Dagmar Fábianová, Elena Olejníková, Dagmar Čerňanská, Lucia Huťanová, Marcel Sekula, Paulína Široká, Peter Fabiš, Renáta Fabišová, Anna Pavliková, Oľga Čelková, Tomáš Petrina, Terézia Petrinová, MUDr. Jana Kročáková, Ing. Hana Galiniaková, Helena Melicherová, Ing. Dionýz Machciník, Juraj Herceg, Ingrid Hercegová, Ladislav Buvala, Monika Vlčková, Boris Zelner, Viera Csóková, Milan Martinček, Róbert Olach, Jana Olachová, Viera Szaboová, Július Szabo, Gizela Klinková, Ing. Mária Hlavačková, Gabriela Hejtmánková, Lenka Sorosová, Imrich Varga, Alžbeta Vargová, Štefan Szilvássy, Mgr. Ľubica Szilvássyová, Ing. Peter Kracina, Ján Šudy, Zdena Šudyová, Štefan Torok, Magdaléna Toroková, Magdaléna Kelemenová, Eva Krajčírová, Miroslav Čergel, Ľubica Čergelová, Ing. Ľudmila De Hordeová, Ľudmila Falkaiová, Ing. Miroslav Hronček, Jarmila Hrončeková, Ing. Eva Sucháňová, Júlia Haščáková, Vlasta Dvorská, Daniela Ševčovičová, Ing. Viera Durajová, Ing. Jozef Gapľovský, Natália Gapľovská, Ing. Ján Šabo, Ing. Eva Šabová, Soňa Cisárová, Barbora Suchánková, JUDr. Emil Chlebec, Darina Chlebcová, Jana Pramuková, Peter Pramuk, Zlata Orgoňová, Jaroslav Čik, Viera Čiková, Peter Kapitan, Dana Kapitanová, Július Birka, Magdaléna Birková, Viera Obžerová, Eva Bučková, Anna Dutková, Michal Hlavatý, RNDr. Vladimír Pastirčák, PhDr. Uľjana Pastirčáková, Viera Gergeľová, Jana Križanová, RNDr. Zltán Meszaroš, Jozef Kučeravý, Beata Kučeravá, Milan Flandera, Miroslav Janč, Peter Papp, Valéria Bieliková, Vlastimil Sedláček, Gabriela Sedláčková, Mgr. Marta Molčanová, Alžbeta Kudličková, Ing. Ladislav Nemeček, Dagmar Nemečková, Norbert Gašaj, Pavel Sykora, Darina Sykorová, Pavol Baďura, Ing. Gabriela Hrdá, Jana Štefancová, Margita Michaličková, Ing. Ľubomír Fiala, Júlia Fialová, Zuzana Vlašičová, Ing. Jana Kutáková, Milada Múdra, Ing. Lucia Neštepná, Pavel Juhas, Marta Juhasová, Alena Javorská, Anerea Baranková, Ivan Lexa, Ivan Hansman, Judita Hansmanová, Milan Molnoši, Marian Solmoši, Marta Solmošiová, Ing. Ondrej Szoke, Mgr. Viera Szokeová, Ing. Anna Legathová, Pavol Smutný, Katarína Smutná, Anna Horňáková, Pavol Macko, Kvetoslava Macková, Ing. Dalibor Bara, Jozef Haritun, Eva Haritunová, Ing. Martin Štefaník, Eva Pudmarčiková, Alžbeta Klačková, Štefan Olle, Elvíra Olleová, Marián Filipovič, Lýdia Filipovičová, Silvia Martinčeková, Kvetoslava Petrinová, Helena Gapľovská
Veriteľ: ISTROBANKA, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 9396/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia