Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Robert Gajdoš, Libor Oliva, Anna Olivová, Helena Belyová, Tomáš Bely, JUDr. Margita Hrivňáková, Lukáč Gračík, Zuzana Gračíková, Radoslav Gajdoš, Mgr. Branislav Oliva, Peter Bobrík, Denisa Bobríková, Martin Stehlík, Ing. Katarína Stehlíková, Beáta Božíková, Františka Danihelová, Dušan Ferjanec, Darina Ferjancová, Martin Potanka, Zuzana Potanková, Mgr. Peter Móza, Ivan Havadej, Klára Havadejová, Peter Gaži, Iveta Gažiová, Drahuš Ložan, Margita Ložanová, Katarína Müllerová, Dušan Špacír, Mária Špacírová, Eva Motlochová, Jana Bakošová, Paulína Hrabinská, Ján Drobný, Rozália Drobná, Ferdinand Ivan, Genovéva Ivanová, Šarlota Srdošová, Vojtech Ambruš, Józsefné Kiss, Ilona Ambrušová, Mgr. Peter Koděra, Eva Koděrová, Juraj Ivančai, Viera Ivančaiová, Valéria Girethová, Adrián Gireth, Ing. Helena Bařinová, Jozef Hrica, Helena Hricová, Gabriela Gajdošová, Ing. Beáta Hrbáčková, Jarmila Slivarichová, Miroslav Mísal, Zuzana Mísalová, Alžbeta Belovičová, Peter Legát, Andrea Mištová, Mária Snehotová, Jozef Ivančaj, Marta Ivančajová, Ondrej Herák, Eva Heráková, Ľubica Struháriková, Slávka Struháriková, Helena Henesová, Ľudovít Cibula, Eva Cibulová, Nataša Ejemová, Peter Pupák, Ľubica Pupáková, Ing. Štefan Brečka, Veronika Glajšeková, Leopold Štelár, Alena Štelárová, Ing. Jozef Vanko, Dušan Kupčík, Ján Szabo, Jolana Szabová, Richard Popovič, Erika Popovičová, Stanislav Hlaváč, Edita Hlaváčová
Záložný dlžník: Robert Gajdoš, Libor Oliva, Anna Olivová, Helena Belyová, Tomáš Bely, Lukáč Gračík, Zuzana Gračíková, Radoslav Gajdoš, Mgr. Branislav Oliva, Peter Bobrík, Denisa Bobríková, Martin Stehlík, Ing. Katarína Stehlíková, Beáta Božíková, Františka Danihelová, Dušan Ferjanec, Darina Ferjancová, Martin Potanka, Zuzana Potanková, Mgr. Peter Móza, Ivan Havadej, Klára Havadejová, Peter Gaži, Iveta Gažiová, Drahuš Ložan, Margita Ložanová, Katarína Müllerová, Dušan Špacír, Mária Špacírová, Eva Motlochová, Jana Bakošová, Paulína Hrabinská, Ján Drobný, Rozália Drobná, Ferdinand Ivan, Genovéva Ivanová, Šarlota Srdošová, Vojtech Ambruš, Józsefné Kiss, Ilona Ambrušová, Mgr. Peter Koděra, Eva Koděrová, Juraj Ivančai, Viera Ivančaiová, Valéria Girethová, Adrián Gireth, Ing. Helena Bařinová, Jozef Hrica, Helena Hricová, Gabriela Gajdošová, Ing. Beáta Hrbáčková, Jarmila Slivarichová, Miroslav Mísal, Zuzana Mísalová, Alžbeta Belovičová, Peter Legát, Andrea Mištová, Mária Snehotová, Jozef Ivančaj, Marta Ivančajová, Ondrej Herák, Eva Heráková, Ľubica Struháriková, Slávka Struháriková, Helena Henesová, Ľudovít Cibula, Eva Cibulová, Nataša Ejemová, Peter Pupák, Ľubica Pupáková, Ing. Štefan Brečka, Leopold Štelár, Alena Štelárová, Ing. Jozef Vanko, Dušan Kupčík, Ján Szabo, Jolana Szabová, Richard Popovič, Erika Popovičová, Edita Hlaváčová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8899/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia