Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Zuzana Veľká, Okresné stavebné bytové družstvo, Patricia Kortyisová, Eva Baranovičová, Ing. Roman Lehman, Sylvia Lehmanová, Miroslava Bánovská, Jana Dolejšová, Margita Fülöpová, Milan Zabadal, Terézia Zabadalová, Peter Kontúr, Mária Kontúrová, Ing. Peter Valíček, Mgr. Daniela Valíčeková, Eugen Cimmermann, Roman Fazekaš, Ľubomíra Fazekašová, Prof.Ing. Igor Repka CSc., Ľubica Repková, Vladimír Chytrý, Mária Chytrá, Ing. Július Török, Ing. Valéria Töröková, Tomáš Sobčák, Pavel Čeliga, Adriana Čeligová, Ing. Radoslav Kostecký, Ing. Lucia Kostecká, Ing. Ivana Maseková, Ing. Stanislav Doktor, Ing. Katarína Doktorová, Nikoleta Starečeková, Peter Videršpan, Beatrix Videršpanová, Anna Gašparovičová, Peter Kuruc, Ľubica Kurucová, Mgr. Tibor Nevický, MUDr. Eva Nevická, PhDr. Miroslava Urbanovičová, Mária Takáčová, Jolana Andacká, Kornélia Solčanská, Ing. Juraj Solčanský, Oľga Došeková, Mikuláš Macák, Jaroslav Macák, Martina Karkošková, Tibor Bánesz, Rút Báneszová, Mgr. Gabriela Dubayová, Oto Pupák, Jolana Pupáková, Alžbeta Lenčéšová, Mgr. Jarmila Zavadilová, Alena Petrová, Petra Dobšovičová, Ing. Miriam Polonyiová, Milan Hill, Mária Hillová, Jana Albers, Lýdia Svitačová, Štefánia Božiková, Marko Winkler, Oľga Winklerová, Martin Spišák, Mikuláš Schütz, Darina Schützová, Pavol Lačný, Ing. Jana Lačná, Ing. Štefan Košovan, Mgr. Eva Košovanová, Ing. Ľuboš Helbich, Alena Helbichová, Serafína Báreková, Ladislav Varga, Silvestra Vargová, Ing. Vladimír Fiala, MUDr. Václav Benca, MUDr. Paulína Bencová, Mária Boháčiková, Ing. Peter Gál, Ing. Jaroslav Dolník, Anna Ješková, Ing. Ronald Larisch, Ing. Dana Larischová, Magdaléna Peštová, Oľga Tomišová, Anna Synaková, Peter Kikela, Veronika Kikelová, Beáta Jagerová, Ing. Vladimír Budinský, Katarína Budinská, Roman Hudec, Ing. Michal Toth, Viera Tothová, Ing. Anton Březina, PhDr. Gertrúda Březinová, Kamil Palmár, Hilda Palmárová, Jozef Lehoťák, Valéria Lehoťáková, PRDr. Alojz Osúch, Mgr. Emília Osúchová, Lýdia Bezáková, Juraj Žitný, Agnesa Juríková, Valeria Lehoťáková, Alžbeta Lengyelová, Mária Škodová, Ing. Dagmar Kovarčíková, Ing. Jaroslav Lendel, Jana Lendelová, Pavol Zmeko, Juraj Banás, Alena Banásová, Ing. Vladimíra Bialeková, Ing. Kamil Boroš, Ing. Zuzana Borošová, Darina Ravingerová, Štefánia Fusková, Ing. Ľuboš Fuska, Mária Horváthová, Miroslav Balaďa, Irena Balaďová, Alžbeta Kabátová, Mária Križanová, MUDr. Marta Veselská, Richard Greguš, Jana Kytková, Mária Karenovičová, Helena Kupcová, Ing. Štefánia Lahová, Doc.Ing. Jozef Zigo CSc., Jozef Habrman, Ing. Dagmar Habrmanová, Mgr.Ing. Emil Roháč, Ing. Ján Roháč, Ing. Ondrej Laco, Katarína Lacová, JUDr. Zuzana Lacová, Soňa Prekopová, MUDr. Igor Prekop, Mgr. Ivan Prekop, Peter Prekop, JUDr. Viera Prokeinová, PaedDr. Mária Bohonyová, Oľga Rapantová, Ing. Karol Baláži, MUDr. Eva Balážiová, Anna Šalamonová, Gabriela Dobríková, Gejza Jambrikovič, Margita Jambrikovičová, Pavol Guba, Jarmila Gubová, Pavel Cucor, Mária Cucorová, PhDr. Eugenia Gendiarová, Michal Vachulík, Anna Vachulíková, Cecília Feketeová, Valéria Osuská, Milan Osuský, Mária Mojžišová, Ing. Ivan Daniš, Ing. Narcis Danišová, Michal Horník, Eva Horníková, Vasyl Sochatský, Mária Sochatská, Ing. Andrej Kóňa, Ľubica Kóňová, Marek Varga, MUDr. Václav Benca, MUDr. Paulína Bencová, Ing. Zuzana Kimleová, Elena Šatková, Marian Macura, Ružena Macurová, PhDr. Ľubomír Kondel, Alžbeta Kondelová, Ing. Andrej Kóňa, Ľubica Kóňová, Peter Cigáň, Nina Veselá, Monika Kohútová, Pavol Kohút, Viliam Proksa, Želmíra Proksová, Mgr. Ivan Prekop, Ing. Oľga Menkeová, Ing. Helibert Menke, Mgr. Helga Menkeová, Ivan Novák, Tatiana Nováková, Zuzana Kováčová, Ing. Peter Barát, Ing. Darina Barátová, Alena Králová, Jana Lacinová, Jozefa Ďurišová, Jaroslav Dolník, Ing. Ivan Kóňa, Viera Zorádová, Dana Franczová, Linda Tothová, Ing. Ján Bízik, Vladimíra Bíziková, Jozef Mikuš, Ľuboš Mikuš, JUDr. Bohuš Bachan, Ing. Mária Bachanová, Ing. Pavel Várady, Margita Váradyová, Michal Bátovský, Zdenka Bátovská, Emil Jančo, Jozef Činčura, Emília Činčurová, Jozef Brestovský, Mária Brestovská, Mária Szöllösiová, Ing. Jana Pažmová CSc., Róbert Šmigura, Emil Kasana, Marta Kasanová, Ing. Peter Mudrik, Mgr. Eva Mudriková, Peter Lobotka, Zdenka Lobotková, Mária Kabátová, Mária Urbanová, Ing. Gregor Nagy, Helena Stašová, Jozef Homola, Eva Homolová, Ladislav Petrovič, JUDr. Pavel Vančo, MUDr. Zuzana Vančová, PhDr. Michal Vančo, Marek Straňovský, Marcela Straňovská, Helena Šantavá, Mariana Vargová
Záložný dlžník: Ing. Zuzana Veľká, Okresné stavebné bytové družstvo, Patricia Kortyisová, Eva Baranovičová, Ing. Roman Lehman, Sylvia Lehmanová, Miroslava Bánovská, Jana Dolejšová, Margita Fülöpová, Milan Zabadal, Terézia Zabadalová, Peter Kontúr, Mária Kontúrová, Ing. Peter Valíček, Mgr. Daniela Valíčeková, Eugen Cimmermann, Roman Fazekaš, Ľubomíra Fazekašová, Prof.Ing. Igor Repka CSc., Ľubica Repková, Vladimír Chytrý, Mária Chytrá, Ing. Július Török, Ing. Valéria Töröková, Tomáš Sobčák, Pavel Čeliga, Adriana Čeligová, Ing. Radoslav Kostecký, Ing. Lucia Kostecká, Ing. Ivana Maseková, Ing. Stanislav Doktor, Ing. Katarína Doktorová, Nikoleta Starečeková, Peter Videršpan, Beatrix Videršpanová, Anna Gašparovičová, Peter Kuruc, Ľubica Kurucová, Mgr. Tibor Nevický, MUDr. Eva Nevická, PhDr. Miroslava Urbanovičová, Mária Takáčová, Jolana Andacká, Kornélia Solčanská, Ing. Juraj Solčanský, Oľga Došeková, Mikuláš Macák, Jaroslav Macák, Martina Karkošková, Tibor Bánesz, Rút Báneszová, Mgr. Gabriela Dubayová, Oto Pupák, Jolana Pupáková, Alžbeta Lenčéšová, Mgr. Jarmila Zavadilová, Alena Petrová, Petra Dobšovičová, Ing. Miriam Polonyiová, Milan Hill, Mária Hillová, Jana Albers, Lýdia Svitačová, Štefánia Božiková, Marko Winkler, Oľga Winklerová, Martin Spišák, Mikuláš Schütz, Darina Schützová, Pavol Lačný, Ing. Jana Lačná, Ing. Štefan Košovan, Mgr. Eva Košovanová, Ing. Ľuboš Helbich, Alena Helbichová, Serafína Báreková, Ladislav Varga, Silvestra Vargová, Ing. Vladimír Fiala, MUDr. Václav Benca, MUDr. Paulína Bencová, Mária Boháčiková, Ing. Peter Gál, Ing. Jaroslav Dolník, Anna Ješková, Ing. Ronald Larisch, Ing. Dana Larischová, Magdaléna Peštová, Oľga Tomišová, Anna Synaková, Peter Kikela, Veronika Kikelová, Beáta Jagerová, Ing. Vladimír Budinský, Katarína Budinská, Roman Hudec, Ing. Michal Toth, Viera Tothová, Ing. Anton Březina, PhDr. Gertrúda Březinová, Kamil Palmár, Hilda Palmárová, Jozef Lehoťák, Valéria Lehoťáková, PRDr. Alojz Osúch, Mgr. Emília Osúchová, Lýdia Bezáková, Juraj Žitný, Agnesa Juríková, Valeria Lehoťáková, Alžbeta Lengyelová, Mária Škodová, Ing. Dagmar Kovarčíková, Ing. Jaroslav Lendel, Jana Lendelová, Pavol Zmeko, Juraj Banás, Alena Banásová, Ing. Vladimíra Bialeková, Ing. Kamil Boroš, Ing. Zuzana Borošová, Darina Ravingerová, Štefánia Fusková, Ing. Ľuboš Fuska, Mária Horváthová, Miroslav Balaďa, Irena Balaďová, Alžbeta Kabátová, Mária Križanová, MUDr. Marta Veselská, Richard Greguš, Jana Kytková, Mária Karenovičová, Helena Kupcová, Ing. Štefánia Lahová, Doc.Ing. Jozef Zigo CSc., Jozef Habrman, Ing. Dagmar Habrmanová, Mgr.Ing. Emil Roháč, Ing. Ján Roháč, Ing. Ondrej Laco, Katarína Lacová, JUDr. Zuzana Lacová, Soňa Prekopová, MUDr. Igor Prekop, Mgr. Ivan Prekop, Peter Prekop, JUDr. Viera Prokeinová, PaedDr. Mária Bohonyová, Oľga Rapantová, Ing. Karol Baláži, MUDr. Eva Balážiová, Anna Šalamonová, Gabriela Dobríková, Gejza Jambrikovič, Margita Jambrikovičová, Pavol Guba, Jarmila Gubová, Pavel Cucor, Mária Cucorová, PhDr. Eugenia Gendiarová, Michal Vachulík, Anna Vachulíková, Cecília Feketeová, Valéria Osuská, Milan Osuský, Mária Mojžišová, Ing. Ivan Daniš, Ing. Narcis Danišová, Michal Horník, Eva Horníková, Vasyl Sochatský, Mária Sochatská, Ing. Andrej Kóňa, Ľubica Kóňová, Marek Varga, MUDr. Václav Benca, MUDr. Paulína Bencová, Ing. Zuzana Kimleová, Elena Šatková, Marian Macura, Ružena Macurová, PhDr. Ľubomír Kondel, Alžbeta Kondelová, Ing. Andrej Kóňa, Ľubica Kóňová, Peter Cigáň, Nina Veselá, Monika Kohútová, Pavol Kohút, Viliam Proksa, Želmíra Proksová, Mgr. Ivan Prekop, Ing. Oľga Menkeová, Ing. Helibert Menke, Mgr. Helga Menkeová, Ivan Novák, Tatiana Nováková, Zuzana Kováčová, Ing. Peter Barát, Ing. Darina Barátová, Alena Králová, Jana Lacinová, Jozefa Ďurišová, Jaroslav Dolník, Ing. Ivan Kóňa, Viera Zorádová, Dana Franczová, Linda Tothová, Ing. Ján Bízik, Vladimíra Bíziková, Jozef Mikuš, Ľuboš Mikuš, JUDr. Bohuš Bachan, Ing. Mária Bachanová, Ing. Pavel Várady, Margita Váradyová, Michal Bátovský, Zdenka Bátovská, Emil Jančo, Jozef Činčura, Emília Činčurová, Jozef Brestovský, Mária Brestovská, Mária Szöllösiová, Ing. Jana Pažmová CSc., Róbert Šmigura, Emil Kasana, Marta Kasanová, Ing. Peter Mudrik, Mgr. Eva Mudriková, Peter Lobotka, Zdenka Lobotková, Mária Kabátová, Mária Urbanová, Ing. Gregor Nagy, Helena Stašová, Jozef Homola, Eva Homolová, Ladislav Petrovič, JUDr. Pavel Vančo, MUDr. Zuzana Vančová, PhDr. Michal Vančo, Marek Straňovský, Marcela Straňovská, Helena Šantavá
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8865/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia