Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mgr. Ján Boďa, Roman Kollárik, Alžbeta Kolláriková, Ladislav Varga, Alžbeta Simova, Eva Kovacova, Štefan Marczibányi, Lubomir Regentik, Silvia Regentikova, Valentín Gál, Ľuboš Freňák, Ludmila Podolanová, Danica Keppertová, Alexander Schenk, Judita Schenková, Zoltán Kalmár, Jana Drábiková, Gabriela Sabolová, Eva Lanczová, Igor Lancz, Anna Špačková, Valent Špaček, Alžbeta Olíková, Peter Olík, Eva Šimková, Ladislav Šimek, Mária Patócsová, Jana Kuglerová, Peter Majo, Lívia Dáczová, Magdaléna Kissová, Juraj Žabka, Juraj Srňan, Ján Lengyel, Štefan Lengyel, Valéria Lengyelová, Margita Ferenczová, Irena Baloghová, Júliana Bartalošová, Ladislav Lengyel, Jozef Lengyel, Imrich Kelecsenyi, Helena Kelecsenyiová, Agnesa Galova, Štefan Mészaros, Eva Kuricová, Zlata Táncošová, Jozef Keppert, Mgr. art. Barbora Bazsová, Milan Šamaj, Eva Olíková, Katarína Mészarosová
Záložný dlžník: Mgr. Ján Boďa, Roman Kollárik, Alžbeta Kolláriková, Ladislav Varga, Alžbeta Simova, Eva Kovacova, Štefan Marczibányi, Lubomir Regentik, Silvia Regentikova, Valentín Gál, Ľuboš Freňák, Ludmila Podolanová, Danica Keppertová, Alexander Schenk, Judita Schenková, Zoltán Kalmár, Jana Drábiková, Gabriela Sabolová, Eva Lanczová, Igor Lancz, Anna Špačková, Valent Špaček, Alžbeta Olíková, Peter Olík, Eva Šimková, Ladislav Šimek, Mária Patócsová, Jana Kuglerová, Peter Majo, Lívia Dáczová, Magdaléna Kissová, Juraj Žabka, Juraj Srňan, Ján Lengyel, Štefan Lengyel, Valéria Lengyelová, Margita Ferenczová, Irena Baloghová, Júliana Bartalošová, Ladislav Lengyel, Jozef Lengyel, Imrich Kelecsenyi, Helena Kelecsenyiová, Agnesa Galova, Štefan Mészaros, Eva Kuricová, Zlata Táncošová, Jozef Keppert, Mgr. art. Barbora Bazsová, Milan Šamaj, Eva Olíková, Katarína Mészarosová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8846/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia