Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Vladimír Smolinský, Ondrej Havrilla, Mária Havrillová, Jozef Šalko, Mgr. Juraj Mojík, Mária Šalková, Ing. Soňa Michalčáková, Mgr. Ružena Škovierová, Ing. Jiřina Švantnerová, Andrej Murányi, MUDr. Eugen Deak, Marián Horecký, Marko Nemčok, Boris Latta, Barbora Hamáková, MUDr. Alena Ďurkovská, MUDr. Jela Deaková, Ing. Katarína Nemčoková, Marta Kortusová, Mgr. Oľga Krajčová, Dana Freyerová, Michal Hekel, Ing. Martin Schmidt, JUDr. Ján Šoltés, BP Technologies, Peter Polák, Ing. Andrej Kmeť, Andrej Vingálik, Christopher Michael Haines, DT Assets, Peter Juščák, Patrik Minárik, Ing. Jana Kohútová, Simona Maťová, Helena Kmiťová, Pavel Herna, Helena Hernová, Ing. Zuzana Kolčáková, Gabriela Šoltésová, Ing. Zuzana Karelová, Magdaléna Bojnanská, Zuzana Juščáková, Monika Mináriková, Pavel Hekel, Alojz Števík, MUDr. Eugen Kováč, MUDr. Rudolf Uhliar, Radovan Pavlásek, Roman Fischer, Miroslav Höger, MUDr. Svorad Štolc DrSc., Ing. Martin Marec, Juraj Kapustník, Ing. Matej Reviliak, Eugen Killer, Mgr. Marek Vagovič, Ing. Branislav Vrábeľ, Peter Krištofič, Mgr.PhD. Daniel Grúň, Matej Ďurčo, Filip Ďurčo, Mgr. Viliam Bujna, Mgr. Dušan Obenrauch, Dušan Honeček, Ing. Marián Polák, Ing. Jaroslav Kubinec, Jaroslava Hekelová, Roman Pšenko, JUDr. Dagmar Števíková, Beatrix Hole, Patricia Filadelfiová, Zuzana Maráková, MUDr. Ľudmila Kubincová, Petra Novotná, Andrea Pavláseková, Eva Gogolová, Anna Poláková, akad.mal. Lídia Štolcová, Mgr. Gabriela Kohútová, Eva Pírová, Lívia Lipovská, Júlia Killerová, Mgr. Michaela Vagovičová, Eva Cagáňová, Mgr. Alexandra Grúňová, Mária Grmanová, Ing. Mária Darilová, Mgr. Kvetoslava Bujnová, Libuša Jedináková, Miroslava Obenrauch, Richard Vallo, Roman Baláž, JUDr. Ľubomír Macejka, Realia Invest, Izabela Balážová, Anna Grofičová
Záložný dlžník: Vladimír Smolinský, Ondrej Havrilla, Mária Havrillová, Jozef Šalko, Mgr. Juraj Mojík, Mária Šalková, Ing. Soňa Michalčáková, Mgr. Ružena Škovierová, Ing. Jiřina Švantnerová, Andrej Murányi, MUDr. Eugen Deak, Marián Horecký, Marko Nemčok, Boris Latta, Barbora Hamáková, MUDr. Alena Ďurkovská, MUDr. Jela Deaková, Ing. Katarína Nemčoková, Marta Kortusová, Mgr. Oľga Krajčová, Dana Freyerová, Michal Hekel, Ing. Martin Schmidt, JUDr. Ján Šoltés, BP Technologies, Peter Polák, Ing. Andrej Kmeť, Andrej Vingálik, Christopher Michael Haines, DT Assets, Peter Juščák, Patrik Minárik, Ing. Jana Kohútová, Simona Maťová, Helena Kmiťová, Pavel Herna, Helena Hernová, Ing. Zuzana Kolčáková, Gabriela Šoltésová, Ing. Zuzana Karelová, Magdaléna Bojnanská, Zuzana Juščáková, Monika Mináriková, Pavel Hekel, Alojz Števík, MUDr. Eugen Kováč, MUDr. Rudolf Uhliar, Radovan Pavlásek, Roman Fischer, Miroslav Höger, MUDr. Svorad Štolc DrSc., Ing. Martin Marec, Juraj Kapustník, Ing. Matej Reviliak, Eugen Killer, Mgr. Marek Vagovič, Ing. Branislav Vrábeľ, Peter Krištofič, Mgr.PhD. Daniel Grúň, Matej Ďurčo, Filip Ďurčo, Mgr. Viliam Bujna, Mgr. Dušan Obenrauch, Dušan Honeček, Ing. Marián Polák, Ing. Jaroslav Kubinec, Jaroslava Hekelová, Roman Pšenko, JUDr. Dagmar Števíková, Beatrix Hole, Patricia Filadelfiová, Zuzana Maráková, MUDr. Ľudmila Kubincová, Petra Novotná, Andrea Pavláseková, Eva Gogolová, Anna Poláková, akad.mal. Lídia Štolcová, Mgr. Gabriela Kohútová, Eva Pírová, Lívia Lipovská, Júlia Killerová, Mgr. Michaela Vagovičová, Eva Cagáňová, Mgr. Alexandra Grúňová, Mária Grmanová, Ing. Mária Darilová, Mgr. Kvetoslava Bujnová, Libuša Jedináková, Miroslava Obenrauch, Richard Vallo, Roman Baláž, JUDr. Ľubomír Macejka, Realia Invest, Izabela Balážová, Anna Grofičová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8502/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia