Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Alžbeta Poparová, SITY MEDIA s.r.o., Jana Hederová, Anna Poláková, Nadežda Ondrejčáková, Marta Hoferková, Oto Blahušiak, Melánia Šalagová, Mária Tomanovičová, Ing. Elena Globanová, Mária Hurtajová, Iva Hurtajová, Ing. Ivan Tonhauzer, Adriana Tonhauzerová, Ing. Ľubomír Belko, Anna Teresa Skowron-Belko, Zuzana Cingelová, Branislav Čerňanský, Lucia Čerňanská, Ing. Ľubica Šefčíková, Miroslav Koša, Katarína Košová, Peter Skurák, Zdenko Čambal, Ing. Mária Navrátilová, Ing.arch. Valéria Triznová, Anna Segiňáková, Iveta Bihariová, Mgr. Katarína Gavorníková, Marta Migrová, Ľubica Miková, Irena Kissová, Alexandra Vašková, Szilárd Németh, Zuzana Jusková, Erik Onrejka, Tomáš Zahradník, Ing. Milan Hlinka, Jana Hlinková, Anton Mucska, Ľuboš Benc, Huyen Trang Vu, Ing. Táňa Lenická, Irena Fodorová, Ing.CSc Anna Liptáková, Doc. Cyril Gajer, Lívia Benedettiová, Matúš Ďuriga, Egon Roth, Gabriela Rothová, Valéria Paldiová, Juraj Gajer, Richard Miškolci, Zuzana Vrbovská, Ľubomír Štancel, Ing. Viera Štancelová, Milan Hlinka, Michal Hupcej
Záložný dlžník: Alžbeta Poparová, SITY MEDIA s.r.o., Jana Hederová, Anna Poláková, Nadežda Ondrejčáková, Marta Hoferková, Oto Blahušiak, Melánia Šalagová, Mária Tomanovičová, Ing. Elena Globanová, Mária Hurtajová, Iva Hurtajová, Ing. Ivan Tonhauzer, Adriana Tonhauzerová, Ing. Ľubomír Belko, Anna Teresa Skowron-Belko, Zuzana Cingelová, Branislav Čerňanský, Lucia Čerňanská, Ing. Ľubica Šefčíková, Miroslav Koša, Katarína Košová, Peter Skurák, Zdenko Čambal, Ing. Mária Navrátilová, Ing.arch. Valéria Triznová, Anna Segiňáková, Iveta Bihariová, Mgr. Katarína Gavorníková, Marta Migrová, Ľubica Miková, Irena Kissová, Alexandra Vašková, Szilárd Németh, Zuzana Jusková, Erik Onrejka, Tomáš Zahradník, Ing. Milan Hlinka, Anton Mucska, Ľuboš Benc, Huyen Trang Vu, Ing. Táňa Lenická, Irena Fodorová, Ing.CSc Anna Liptáková, Doc. Cyril Gajer, Lívia Benedettiová, Matúš Ďuriga, Egon Roth, Gabriela Rothová, Valéria Paldiová, Juraj Gajer, Richard Miškolci, Zuzana Vrbovská, Ing. Viera Štancelová, Milan Hlinka, Michal Hupcej
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8283/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia