Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ladislav Berka, Erika Berková, Milan Bršel, Margita Hrabovszká, Marta Gondžalová, Milan Szabó, Silvia Szabóová, Ján Molnár, Angela Molnárová, Jozef Abrahám, Helena Abrahámová, Katarína Orosová, Miriam Verseghiová, Jozef Ríči Forsgas, Erik Jančár, Edita Pinkeová, Štefan Šíp, Edita Šípová, Katarína Takáčová, Lívia Kanovská, Ing. Vadim Zmarko, Vadim Janette, Mária Lacková, Dana Bottová, Tibor Kurina, Mária Kurinová, Norbert Tánczos, Terézia Brenková, Margita Kišová, František Kiš, Peter Makai, Michal Hitka, Helena Krampotyáková, Kristián Krampotyák, Tímea Juríková, Daniel Sadloň, PharmDr. Gabriel Vass, Ing. Annamária Šimovičová, Peter Komlósi, Antónia Peszekiová, Anna Grófová, Ján Klacik, Judita Klaciková, Milan Štrba, Melinda Komlósiová, Georgína Kešjarová, Daniel Vašek, Ing. Peter Pataj, Gabriel Lehotkai, Jana Lehotkaiová, Ján Ficza, Ing. Peter Ruska, Alena Štefanková, Mária Krajčovičová, Štefan Kosztolányi, Nadežda Matušíková, Alžbeta Baková, Alena Sucháňová, Margita Haganová, Estera Makaiová, Rudolf Volárik
Záložný dlžník: Ladislav Berka, Erika Berková, Milan Bršel, Margita Hrabovszká, Marta Gondžalová, Milan Szabó, Silvia Szabóová, Ján Molnár, Angela Molnárová, Jozef Abrahám, Helena Abrahámová, Katarína Orosová, Miriam Verseghiová, Jozef Ríči Forsgas, Erik Jančár, Edita Pinkeová, Štefan Šíp, Edita Šípová, Katarína Takáčová, Lívia Kanovská, Ing. Vadim Zmarko, Vadim Janette, Mária Lacková, Dana Bottová, Tibor Kurina, Mária Kurinová, Norbert Tánczos, Terézia Brenková, Margita Kišová, František Kiš, Peter Makai, Michal Hitka, Helena Krampotyáková, Kristián Krampotyák, Tímea Juríková, Daniel Sadloň, PharmDr. Gabriel Vass, Ing. Annamária Šimovičová, Peter Komlósi, Antónia Peszekiová, Anna Grófová, Ján Klacik, Judita Klaciková, Milan Štrba, Melinda Komlósiová, Georgína Kešjarová, Daniel Vašek, Ing. Peter Pataj, Gabriel Lehotkai, Jana Lehotkaiová, Ján Ficza, Ing. Peter Ruska, Alena Štefanková, Mária Krajčovičová, Štefan Kosztolányi, Nadežda Matušíková, Alžbeta Baková, Alena Sucháňová, Margita Haganová, Estera Makaiová, Rudolf Volárik
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 7313/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia