Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Bytové družstvo Petržalka, Darina Bistáková, Miroslav Matula, Ján Michalec, PaedDr. Dagmar Ostrovská, Jozef Žikavský, Oľga Žikavská, Miroslav Vencel, Zuzana Vencelová, Štefan Brúder, Táňa Brúderová, Mgr. Katarína Heinrichová, Magdaléna Skačanová, Dušan Androvič, Emilia Androvičová, Ľudovít Mikoczi, Marta Mikocziová, Melánia Filová, Jana Filová, Peter Filo, Ladislav Gombkötö, Agneša Gombkötövá, Ing. Stanislav Darula, Ing. Jarmila Darulová, Ivan Sliva, Mária Slivová, Ing. Robert Leicht, PaedDr. Jarmila Leichtová, Ľuboslav Gereg, Eva Geregová, Ladislav Szabó, Ing. Boris Gereg, Jozef Červenka, Božena Červenková, Imrich Szalai, Eva Szalaiová, Alexander Švoňava, Tatjana Švoňavová, Ivana Pukáčová, Peter Lošonský, Mária Lošonská, Hana Šáriová, Ivana Gromová, Vojtech Vida, Lucia Zelenayová, Zoltán Heizer, Gizela Heizerová, Štefan Daniš, Veronika Danišová, Daniela Kuskova, Miriam Takáčová, Mgr. Roman Takáč, Ing. Milan Mandak, Ing. Alena Mandaková, Ľubomír Štofan, Jarmila Štofanová, Ing. Miroslav Kučera, Ing. Gabriela Kučerová, Danka Bosa, Michal Kováč, Pavlína Kováčová, Mgr. Daniela Čechová, Mária Bodišová, Oľga Sklenárová, Elvíra Tóthová, Ing. Pavol Jamrich, Ing. Ľubomíra Jamrichová, František Hrbáň, Slávka Hrbáňová, Daniel Batovský, Ján Wall, Marta Wallová, Miroslav Krška, Kristína Kršková, Gabriela Matulová, Oľga Szabóová, Peter Sklenár, Mária Batovská
Záložný dlžník: Bytové družstvo Petržalka, Darina Bistáková, Miroslav Matula, Ján Michalec, PaedDr. Dagmar Ostrovská, Jozef Žikavský, Oľga Žikavská, Miroslav Vencel, Zuzana Vencelová, Štefan Brúder, Táňa Brúderová, Mgr. Katarína Heinrichová, Magdaléna Skačanová, Dušan Androvič, Emilia Androvičová, Ľudovít Mikoczi, Marta Mikocziová, Melánia Filová, Jana Filová, Peter Filo, Ladislav Gombkötö, Agneša Gombkötövá, Ing. Stanislav Darula, Ing. Jarmila Darulová, Ivan Sliva, Mária Slivová, Ing. Robert Leicht, PaedDr. Jarmila Leichtová, Ľuboslav Gereg, Eva Geregová, Ladislav Szabó, Ing. Boris Gereg, Jozef Červenka, Božena Červenková, Imrich Szalai, Eva Szalaiová, Alexander Švoňava, Tatjana Švoňavová, Ivana Pukáčová, Peter Lošonský, Mária Lošonská, Hana Šáriová, Ivana Gromová, Vojtech Vida, Lucia Zelenayová, Zoltán Heizer, Gizela Heizerová, Štefan Daniš, Veronika Danišová, Daniela Kuskova, Miriam Takáčová, Mgr. Roman Takáč, Ing. Milan Mandak, Ing. Alena Mandaková, Ľubomír Štofan, Jarmila Štofanová, Ing. Miroslav Kučera, Ing. Gabriela Kučerová, Danka Bosa, Michal Kováč, Pavlína Kováčová, Mgr. Daniela Čechová, Mária Bodišová, Oľga Sklenárová, Elvíra Tóthová, Ing. Pavol Jamrich, Ing. Ľubomíra Jamrichová, František Hrbáň, Slávka Hrbáňová, Daniel Batovský, Ján Wall, Marta Wallová, Miroslav Krška, Kristína Kršková, Gabriela Matulová, Oľga Szabóová, Peter Sklenár, Mária Batovská
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 6234/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia