Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Tomáš Krátky, Aloisie Szotkovská, PhMr. Edita Magdolenová, Mgr. Roman Fila, Ing. Bernard Šutovský, Pavel Grančič, Miriam Koledová, JUDr. Iveta Štefková, Tatiana Pálková, Miroslav Bezák, Ing. Jarmila Blažovská, MUDr. Juraj Bachratý, MUDr. Anton Bachratý, MUDr. Ľudmila Bachratá, Mária Činčárová, Ing. Dušan Činčár, RNDr. Ladislav Faith CSc., Anna Metková, Július Čimbora, Helena Krajčíková, Elena Bezáková, Karol Šimonovič, Katarína Šimonovičová, Ing. Peter Pacek, Júlia Mičová, Vladimír Čakajda, MUDr. Dorotka Zacharová, JUDr. Ondrej Matejka, Tagvor Spartakyan, Rozaliya Spartakyan, Anna Kubalová, Katarína Adamová, Adriana Križanová, Jozefína Masárová, Emília Dömötörová, Anna Mahátsová, Soňa Klčová, Zuzana Turzová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Tomáš Krátky, Aloisie Szotkovská, PhMr. Edita Magdolenová, Mgr. Roman Fila, Ing. Bernard Šutovský, Pavel Grančič, Miriam Koledová, JUDr. Iveta Štefková, Tatiana Pálková, Miroslav Bezák, Ing. Jarmila Blažovská, MUDr. Juraj Bachratý, MUDr. Anton Bachratý, MUDr. Ľudmila Bachratá, Mária Činčárová, Ing. Dušan Činčár, RNDr. Ladislav Faith CSc., Anna Metková, Július Čimbora, Helena Krajčíková, Elena Bezáková, Karol Šimonovič, Ing. Peter Pacek, Júlia Mičová, Vladimír Čakajda, MUDr. Dorotka Zacharová, JUDr. Ondrej Matejka, Tagvor Spartakyan, Rozaliya Spartakyan, Anna Kubalová, Katarína Adamová, Adriana Križanová, Jozefína Masárová, Emília Dömötörová, Anna Mahátsová, Soňa Klčová, Zuzana Turzová
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 6126/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia