Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Igor Rjabinin, Alena Rjabininová, Marian Holica, Alena Holicová, Vladimír Hučko, Ing. Ján Valent, Júlia Valentová, Ing. Ján Babják, Ing. Eleonóra Babjáková, Arpád Kovács, Anna Kovácsová, Mikuláš Poppelka, Terézia Poppelková, Ing. Mária Nemcová, Mária Hučková
Záložný dlžník: Igor Rjabinin, Alena Rjabininová, Marian Holica, Alena Holicová, Vladimír Hučko, Ing. Ján Valent, Júlia Valentová, Ing. Ján Babják, Ing. Eleonóra Babjáková, Arpád Kovács, Anna Kovácsová, Mikuláš Poppelka, Terézia Poppelková, Ing. Mária Nemcová, Mária Hučková
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 544/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia