Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Roland Záhradník, Milan Juriga, Mária Jurigová, Ing. Martina Hrubá, Pavol Tesarovič, Mária Tesarovičová, Daniel Kožuch, Mária Kožuchová, Andrej Marcinek, Eva Marcineková, Eva Mrázová, Ing. Roman Damek, Ing. Gabriela Dameková, Eva Jurkovičová, Vladimír Mihály, Jana Mihályová, MUDr. Ján Mičuda, Ing. Jaroslava Mičudová, Peter Malý, Anna Malá, Ing. Juraj Kalivoda, Dana Violová, Mgr. Pavel Matuškovič, Eduard Ždímal, Jana Ždímalová, Katarína Vidová, Ing. Pavel Macuš, Ľudmila Macušová, Peter Furian, Eva Furianová, Mária Frűhaufová - Koutná, Tatiana Okruhlicová, Daniela Tesáková, Pavel Jesný, Andrea Jesná, Pavel Smetka, Emília Smetková, Ing. Rudolf Holenka, Eva Holenková, Eduard Brimich, Mgr. Eva Brimichová, Peter Blažíček, Jozef Palát, Zuzana Palátová, Karol Viola, Eva Matuškovičová, Patrik Kutáš, Daniel Baček, Gabriela Bačeková, Ladislav Kleinedler, Mária Kleinedlerová, Blanka Salčíková, Silvia Conradt, Miroslav Palka, Rastislav Prelec, Jaroslava Prelcová, Štefan Majcher, Anna Majcherová, Andrea Geze, Milan Vaniš, Katarína Jurkovičová, Ing. Lucia Habánová, Peter Mareček, Mgr. Jozef Tomeček, Ing. Alexandra Jursová, Viera Bielanská, Jana Uhrinková ;, Vladimír Oreský, Mária Jurkovičová, Jozef Bátory, Rozália Bátoryová, Ing. Ľubomír Kurka, Jana Schildová, Veronika Hurbanová, Radovan Slamka, Ing. Dušan Šimulčík, Anna Šimulčíková ;, Ivan Šajdík, Anna Šajdíková, Hubert Stískal, Zuzana Stískalová, Michal Mračna, Michal Mračna, Jaroslav Kapsa, Pavol Oravec, Dana Mihalyová, Ing. Miroslav Harmat, MUDr. Jaroslava Harmatová, Silvia Hlavánová, Marián Hlaván, Ing. Roman Pivovárnik, Peter Mikula, Jana Mikulová, Viliam Jurkovič, Oľga Jurkovičová, František Brenner, Ing. Štefan Czeilinger, Veronika Czeilingerová, Mária Honzová, Peter Blažek, Katarína Čániová, Jozefa Trsťanská, Ľubomír Priesol, Zuzana Priesolová, Dušan Chvíla, Štefánia Chvílová, Miroslav Tekel, Ľuboslava Zikánová, Anna Holubová
Záložný dlžník: Roland Záhradník, Milan Juriga, Mária Jurigová, Ing. Martina Hrubá, Pavol Tesarovič, Mária Tesarovičová, Daniel Kožuch, Mária Kožuchová, Andrej Marcinek, Eva Marcineková, Eva Mrázová, Ing. Roman Damek, Ing. Gabriela Dameková, Eva Jurkovičová, Vladimír Mihály, Jana Mihályová, MUDr. Ján Mičuda, Ing. Jaroslava Mičudová, Peter Malý, Anna Malá, Ing. Juraj Kalivoda, Dana Violová, Mgr. Pavel Matuškovič, Eduard Ždímal, Jana Ždímalová, Katarína Vidová, Ing. Pavel Macuš, Ľudmila Macušová, Peter Furian, Eva Furianová, Mária Frűhaufová - Koutná, Tatiana Okruhlicová, Daniela Tesáková, Pavel Jesný, Andrea Jesná, Pavel Smetka, Emília Smetková, Ing. Rudolf Holenka, Eva Holenková, Eduard Brimich, Mgr. Eva Brimichová, Peter Blažíček, Jozef Palát, Zuzana Palátová, Karol Viola, Eva Matuškovičová, Patrik Kutáš, Daniel Baček, Gabriela Bačeková, Ladislav Kleinedler, Mária Kleinedlerová, Blanka Salčíková, Silvia Conradt, Miroslav Palka, Rastislav Prelec, Jaroslava Prelcová, Štefan Majcher, Anna Majcherová, Andrea Geze, Milan Vaniš, Katarína Jurkovičová, Ing. Lucia Habánová, Peter Mareček, Mgr. Jozef Tomeček, Ing. Alexandra Jursová, Viera Bielanská, Jana Uhrinková ;, Vladimír Oreský, Mária Jurkovičová, Jozef Bátory, Rozália Bátoryová, Ing. Ľubomír Kurka, Jana Schildová, Veronika Hurbanová, Radovan Slamka, Ing. Dušan Šimulčík, Anna Šimulčíková ;, Ivan Šajdík, Anna Šajdíková, Hubert Stískal, Zuzana Stískalová, Michal Mračna, Michal Mračna, Jaroslav Kapsa, Pavol Oravec, Dana Mihalyová, Ing. Miroslav Harmat, MUDr. Jaroslava Harmatová, Silvia Hlavánová, Marián Hlaván, Ing. Roman Pivovárnik, Peter Mikula, Jana Mikulová, Viliam Jurkovič, Oľga Jurkovičová, František Brenner, Ing. Štefan Czeilinger, Veronika Czeilingerová, Mária Honzová, Peter Blažek, Katarína Čániová, Jozefa Trsťanská, Ľubomír Priesol, Zuzana Priesolová, Dušan Chvíla, Štefánia Chvílová, Miroslav Tekel, Ľuboslava Zikánová, Ing. Daniel Kožuch, Lucia Habánová, Anna Holubová, Dana Oravcová, Ing. Miroslav Harmat, Veronika Czeilengerová
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 5389/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia