Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2024 podľa krajov
12745
3,15%
+657
10731
3,71%
+199
11257
3,88%
+223
14352
4,11%
-96
16162
4,44%
+546
27667
8,70%
-490
40481
10,23%
-239
32699
8,81%
-126
166094
5,97%
+674
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Eva Rácová, Daniela Bubničová, Ján Mlynárik, Edita Mlynáriková, Martina Luščanová, Antónia Ježová, Andrea Sčerbová, Rudolf Miklóš, Jozef Jankovič, Miroslav Krištofič, Dagmar Medzihradská, Michal Štefanka, Mgr. Tatiana Kokošová, Alena Ryszkiewicz, Alžbeta Bubeníková, Michal Kseňák, Margita Dubanová, Kamila Jaslovksá, Mária Šišuláková, František Borároš, Tomáš Jaslovský, Mgr. Michaela Sumilasová, Richard Meňhart, Ján Kováčik, Zdenka Chrenková, Mária Beličková, Tibor Kaliský, Michal Daniel, Ing. Karol Rehák, Anton Jeck, Eva Sláviková, Matej Švec, Katarína Šarinová, Monika Egerszegiová, Gizela Kováčová, Štefan Végh, Ján Koller
Záložný dlžník: Eva Rácová, Daniela Bubničová, Ján Mlynárik, Edita Mlynáriková, Martina Luščanová, Antónia Ježová, Andrea Sčerbová, Rudolf Miklóš, Jozef Jankovič, Miroslav Krištofič, Dagmar Medzihradská, Michal Štefanka, Mgr. Tatiana Kokošová, Alena Ryszkiewicz, Alžbeta Bubeníková, Michal Kseňák, Margita Dubanová, Kamila Jaslovksá, Mária Šišuláková, František Borároš, Tomáš Jaslovský, Mgr. Michaela Sumilasová, Richard Meňhart, Ján Kováčik, Zdenka Chrenková, Mária Beličková, Tibor Kaliský, Michal Daniel, Ing. Karol Rehák, Anton Jeck, Eva Sláviková, Matej Švec, Katarína Šarinová, Monika Egerszegiová, Gizela Kováčová, Štefan Végh, Ján Koller
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 526/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia