Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: ASSET, a.s., JUDr. Stanislava Orsáryová, Mária Šuranská, Oľga Pivková, Viera Vargová, Ing. Alena Brožovičová, Mgr. Tomáš Batik, Eva Batiková, Ing. Dana Šoltésová, Ing. Stanislav Michalička, Jana Michaličková, Darina Gladissová, Mário Karlovský, Emília Kovaničová, Pavol Srbecký, Ján Bobocký, Katarína Bobocká, Jozef Dostál, PhDr. Marta Hargašová CSc., Jaroslav Nagy, Šarlota Šuranová, Ing. Jaroslav Galajda, Elena Galajdová, Ing. Vladimír Sivok, Ing. Eva Sivoková, Mária Vargová, Ing. Igor Zervan, Vladimír Zervan, Adriana Zervanová, Roland Braniša, Alena Hardová, Ing. Peter Pinkalský, Viera Kalinová, Dagmar Gajdošová, RNDr. Eva Jakubáčová, Ferdinand Jakubáč, Peter Mackovič, Marta Kamonczová, Ing. Peter Renert, Petronela Brániková, Timotej Betina, RNDr. Sergej Christenko, Lýdia Christenková, Ján Honza, Marek Žitný, Miroslava Žitná, Erika Žilinská, Martina Žilinská, Štefan Pekár, Ladislav Illavský, Irmgard Illavský, doc.PhDr. Karol Orban PhD., Eva Orbanová, Ing. Vladimír Kľúčovský, Ing. Jelica Kľúčovská, František Liška, Mária Lišková, Vladimír Chylo, Ing. Marián Baculák, Ing. Anna Borovská, Peter Mališ, Helena Mališová, JUDr. Tibor Csémi, JUDr. Eva Csémiová, František Kováč, Pavol Pastor, Elena Pastorová, Alica Rosová, František Harda, Naďa Zacharová, Jozefína Svobodová, Ing. Stanislav Slovák, Ing. Ladislav Oravec CSc., Ing. Jarmila Oravecová, Jozefína Kekelyová, Eva Fulajtarová, František Novák, Eleonóra Nováková, Matúš Toth, Ján Gajdoš, Jarmila Gajdošová, Štefan Martauz, Mária Martauzová, Zoltán Filkasz, Nadežda Filkaszová, Helga Izakovičová, Jozef Kluge, Viera Klugová, Jaroslav Jucha, Katarína Juchová, Anna Kuliková, Renata Pisklová, Zlatica Pisklová, Jozef Beňo, Helena Beňová, Ondrej Šušoliak
Záložný dlžník: ASSET, a.s., JUDr. Stanislava Orsáryová, Mária Šuranská, Oľga Pivková, Viera Vargová, Ing. Alena Brožovičová, Mgr. Tomáš Batik, Eva Batiková, Ing. Dana Šoltésová, Ing. Stanislav Michalička, Jana Michaličková, Darina Gladissová, Mário Karlovský, Emília Kovaničová, Pavol Srbecký, Ján Bobocký, Katarína Bobocká, Jozef Dostál, PhDr. Marta Hargašová CSc., Jaroslav Nagy, Šarlota Šuranová, Ing. Jaroslav Galajda, Elena Galajdová, Ing. Vladimír Sivok, Ing. Eva Sivoková, Mária Vargová, Ing. Igor Zervan, Vladimír Zervan, Adriana Zervanová, Roland Braniša, Alena Hardová, Ing. Peter Pinkalský, Viera Kalinová, Dagmar Gajdošová, RNDr. Eva Jakubáčová, Ferdinand Jakubáč, Peter Mackovič, Marta Kamonczová, Ing. Peter Renert, Petronela Brániková, Timotej Betina, RNDr. Sergej Christenko, Lýdia Christenková, Ján Honza, Marek Žitný, Miroslava Žitná, Erika Žilinská, Martina Žilinská, Štefan Pekár, Ladislav Illavský, Irmgard Illavský, doc.PhDr. Karol Orban PhD., Eva Orbanová, Ing. Vladimír Kľúčovský, Ing. Jelica Kľúčovská, František Liška, Mária Lišková, Vladimír Chylo, Ing. Marián Baculák, Ing. Anna Borovská, Peter Mališ, Helena Mališová, JUDr. Tibor Csémi, JUDr. Eva Csémiová, František Kováč, Pavol Pastor, Elena Pastorová, Alica Rosová, František Harda, Naďa Zacharová, Jozefína Svobodová, Ing. Stanislav Slovák, Ing. Ladislav Oravec CSc., Ing. Jarmila Oravecová, Jozefína Kekelyová, Eva Fulajtarová, František Novák, Eleonóra Nováková, Matúš Toth, Ján Gajdoš, Jarmila Gajdošová, Štefan Martauz, Mária Martauzová, Zoltán Filkasz, Nadežda Filkaszová, Helga Izakovičová, Jozef Kluge, Viera Klugová, Jaroslav Jucha, Katarína Juchová, Anna Kuliková, Renata Pisklová, Zlatica Pisklová, Jozef Beňo, Helena Beňová, Ondrej Šušoliak
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 5094/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia