Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Peter Judiny, Ľubica Končalová, Alena Pažitná, Jana Mašeková, Ing. Vladimír Štefunko, Zuzana Slivovská, Milan Slivovský, Mgr. Monika Wachová, Ján Vrbičan, Anna Poláková, Ivana Bilačičová, Ľuboslav Bilačič, Jozefína Krajčírová, Božena Balušíková, Ing. Gabriela Devínska, Adrián Szekács, Milada Szekácsová, Mária Liliková, Marta Bučeková, Ing. Jarmila Čejková, Gabriela Kopčová, Viera Flamichová, JUDr. Eva Vašková, Ján Vrbovský, Darina Vrbovská, Mária Prelecová, Jozef Prelec, PhDr. Július Fehér, Janka Fehérová, Ing. Helena Szabová, Ing. Adriana Darázsová, Alena Pevná, Ing. Lucia Bublávková, Jozef Blaho, Eleonóra Blahová, Roman Lenčéš, Alžbeta Szelleová, Štefan Szelle, Ing. Ľudovít Kulcsár, Beata Kulcsárová, Anna Komáčková, Irena Grambličková, Ing. Katarína Tvarošková, Ing. Igor Tvaroška DrSc., Ing. Miroslava Kačániová, Eva Michalíková, Tomáš Fiedler, PhDr. Edita Frýželková, Tibor Meszáros, Ing. Peter Královič, Mgr. Terézia Královičová, Brigita Hajduová, Jana Marková, Ing. Marta Machurková, Zdenka Koťková, Ľudovít Koťko, Ing. Ján Báhidsky, Mária Madunická, Anna Marušicová, Ján Iľko, Veronika Hlavatá, JUDr. Mária Pišová, Eva Revúcka, Roman Revúcky, Ing. Peter Dostál, Peter Kurtulík, Eva Žabková, Tamara Štylárková, Mgr. Renáta Suchá, Ján Suchý, Alena Malá, Ing. Jarmila Považanová, Beáta Sabová, Mgr. Božena Guregová, Ing. Jozef Bako, Ing. Ferdinand Daňo, Ing. Ľubomír Blecha PhD.
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Peter Judiny, Ľubica Končalová, Alena Pažitná, Jana Mašeková, Ing. Vladimír Štefunko, Zuzana Slivovská, Milan Slivovský, Mgr. Monika Wachová, Ján Vrbičan, Anna Poláková, Ivana Bilačičová, Ľuboslav Bilačič, Jozefína Krajčírová, Božena Balušíková, Ing. Gabriela Devínska, Adrián Szekács, Milada Szekácsová, Mária Liliková, Marta Bučeková, Ing. Jarmila Čejková, Gabriela Kopčová, Viera Flamichová, JUDr. Eva Vašková, Ján Vrbovský, Darina Vrbovská, Mária Prelecová, Jozef Prelec, PhDr. Július Fehér, Janka Fehérová, Ing. Helena Szabová, Ing. Adriana Darázsová, Alena Pevná, Ing. Lucia Bublávková, Jozef Blaho, Eleonóra Blahová, Roman Lenčéš, Alžbeta Szelleová, Štefan Szelle, Ing. Ľudovít Kulcsár, Beata Kulcsárová, Anna Komáčková, Irena Grambličková, Ing. Katarína Tvarošková, Ing. Igor Tvaroška DrSc., Ing. Miroslava Kačániová, Eva Michalíková, Tomáš Fiedler, PhDr. Edita Frýželková, Tibor Meszáros, Ing. Peter Královič, Mgr. Terézia Královičová, Brigita Hajduová, Jana Marková, Ing. Marta Machurková, Zdenka Koťková, Ľudovít Koťko, Ing. Ján Báhidsky, Mária Madunická, Anna Marušicová, Ján Iľko, Veronika Hlavatá, JUDr. Mária Pišová, Eva Revúcka, Roman Revúcky, Ing. Peter Dostál, Peter Kurtulík, Eva Žabková, Tamara Štylárková, Mgr. Renáta Suchá, Ján Suchý, Alena Malá, Ing. Jarmila Považanová, Beáta Sabová, Mgr. Božena Guregová, Ing. Jozef Bako, Ing. Ferdinand Daňo, Ing. Ľubomír Blecha PhD.
Veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 29635/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia